Hvordan sikrer kommunerne borgerne en værdig alderdom?

Ældre borgere skal i endnu højere grad opleve en hverdag med omsorg, tryghed og fællesskab.

Alle børn fortjener en tryg barndom og opvækst

Mere uddannet personale omkring vores børn og unge skal sikre øget læring, faglighed og trivsel.

Vi ønsker en grønnere kommune og en grønnere fremtid

Hedensted skal have en miljø- og klimavenlig profil, hvor vi tager ansvar for vores forbrug af ressourcer og mindsker CO2-aftrykket.

Sortér efter:
Af: Lone Dybdal Madsen
30. november 2019

Skal vi have minimumsnormeringer?

Af: Steen Christensen
07. august 2019

Alt affald skal på rette plads

Af: Kasper Glyngø
17. juni 2019

Borgmester-ønske til ny regering: Giv kommunerne mere frihed

Af: Daniel Toft Jakobsen
28. maj 2019

Socialdemokratisk klassiker: Vi skal passe på velfærdssamfundet

Af: Claus Thaisen
24. maj 2019

Nyt og bedre hjem til dem, der rammes af demens

Det er dejligt, at Hedensted Kommune nu kan sætte gang i byggeriet af et demensplejehjem i Hedensted Kommune. Et moderne plejehjem med plads til 60 plejeboliger, 7 aflastningspladser og et demensdaghjem med 20 pladser.
Af: 2 vigtige valg med 10 dages mellemrum
09. maj 2019

2 vigtige valg med 10 dages mellemrum

Datoen for EU-valg den 26. maj har vi kendt længe. Nu kender vi også datoen for folketingsvalget. 5. juni - grundlovsdag. Netop grundloven er vigtig at have i erindring ved dette folketingsvalg, hvor der opstiller politikere, som i ramme alvor vil indføre særlovgivning, religionsforbud samt deportere over ½ million mennesker, alene fordi de bekender sig til en ”forkert” religion.
Af: Johnny B. Sørensen
10. april 2019

Spildevand har sin pris – men den er ikke høj nok

I bestyrelsen for Hedensted Spildevand A/S har vi i de seneste år været under pres for at nå de af staten opsatte mål for miljøet. Lige nu opfylder vi dårligt nok målene for 2015. Og hvorfor gør vi så ikke det? Ja, det skyldes ene og alene, at Hedensted Kommune under en tidligere ”regering” gerne ville være konkurrencedygtig i forhold til de omkringliggende kommuner mht. betaling for at få renset spildevand.