07. august 2019
Af: Steen Christensen

Alt affald skal på rette plads

Vi skal sortere mere, både derhjemme og på genbrugspladserne. Det vil fremgå af den nye affaldsplan, som skal forhandles på plads i Hedensted Kommune i løbet af efteråret. For der er ingen tvivl om, at kommunen har en stor opgave i at sørge for, at alt affald behandles miljørigtigt og økonomisk fornuftigt.

Ingen skal være i tvivl om, at Socialdemokratiet i Hedensted Kommune går ind for en cirkulær omstilling af affaldssektoren. Genbrug skal minimere affaldsmængden. Det er heldigvis en tilgang, vi også ser i andre partier. Vi har en række ønsker og anbefalinger til den nye affaldsplan – ønsker, som er tilpasset vore samarbejdspartnere, og som kan bringe os op på 50 pct. genanvendelse af alt vores affald i 2022.

Vi anbefaler, at der i den enkelte husstand indføres indsamling af i alt 5 kildeopdelte fraktioner, inklusive en ”problemaffaldskasse” til bl.a. farligt affald. Her er opdelingen, som vi foreslår:

Restaffald til energiudnyttelse, f.eks. bleer, pizzabakker, mælke- og juicekartoner, gavepapir og kattegrus.

Organisk affald – madrester (frugt, kød, ben, sovs), køkkenrulle, kaffefiltre, blomsterafskær o. lign.

Papir, pap og evt. plastfolier – aviser, blade, papir, karton og mindre stykker pap, blød plast o. lign.

Metal, glas og plast – glas, flasker, rengjorte metal- og plast emballager.

Problemaffald/farligt affald – elsparepærer, batterier, kemikalier, spraydåser mv.

Affaldssortering

De fire førstnævnte kategorier indsamles i 2-kammer beholdere, hvor kamrene ikke behøver at være lige store.

Desuden ønsker vi:

  • Flere statisk placerede affaldsøer med de samme 5 fraktioner.
  • En bedre placeret genbrugsplads i Tørringområde med 24/7 åbning som andre steder.
  • Afleveringsmulighed af genbrugs”guld” på alle genbrugsstationer til genbrugsbutikker.
  • At oprette et socialt økonomisk værksted for nyt liv til affald – og til borgere der har det svært.
  • Mulighed for flere fraktioner på genbrugspladserne.
  • Fortsættelse af afhentning storskrald i alle Hedenstederne.

 

FAKTA: Vi er ikke alene

60-selskaber er fælleskommunale, oprettet for at kunne løfte store opgaver. Hedensted er medlem af

www.motas.dk, samarbejdspartner for farligt affald. Motas behandler og viderehåndterer affald fra genbrugspladser, private virksomheder, landbrug, og klinisk affald fra b.la. sygehuse. 17 kommuner fra det sydlige Jylland og Fyn er med.

www.afld.dk overtager alt affald, indsamlet og afleveret på genbrugspladser og affaldsøerne. Står for afhentning og logistik og sørger for maksimal økonomi ved salg af genbrugsmateriale og optimal lav pris ved aflevering til energiudnyttelse. Priserne varierer ved forbrænding mellem 400 og 800 kr. pr. ton. Et samarbejde mellem syv midtjyske kommuner.

www.energnist.dk driver forbrændingsanlæggene.  3 store ovne med en kapacitet på ca. 400.000 tons årligt, hvilket giver el og varme til næsten 40.000 husstande i Esbjerg og Kolding. ¼ af al fjernvarme kommer fra affald.  I alt 17 midtjyske og fynske kommuner er med.

www.danskaffaldsforening.dk er ikke § 60, men en interesseforening for alle kommunale selskaber, der har med affald at gøre – og med mulighed for at påvirke omverden og høre om nye tiltag.

Steen Christensen er medlem af bestyrelsen i disse selskaber.