Bestyrelsen

Bag partiet og mærkesagerne i kommunen står bestyrelsen. Vi er dem, der sørger for at tænke og arbejde med politikken, aktiviteterne og fælleskabet rundt i kommunen. Bestyrelsen repræsenterer et udsnit af borgere i kommunen – fra din nabo til din bedstemor.

Vi er alle optaget af det, du synes, tænker og oplever – og vi arbejder for at skabe det bedste samfund og den bedste kommune.

Bestyrelsen består af syv medlemmer og to suppleanter. Du må gerne skrive til os personligt.

 

Opgaver og udvalg
Formand

Kystvej 11 C, 7130 Juelsminde

Opgaver og udvalg
Næstformand

Kejsdalen 44, 7130 Juelsminde

Louise Stenmann Larsen

Opgaver og udvalg
Kasserer

Ølholm Bygade 60, Ølholm

Opgaver og udvalg
Sekretær

Korningvej 111, 8700 Horsens

Opgaver og udvalg
Suppleant

Ligustervænget 4, 7130 Juelsminde

Opgaver og udvalg
Medlemsansvarlig

Glud Kirkevej 48, Glud, 7130 Juelsminde

Thyge Risvig Hansen

Opgaver og udvalg
Bestyrelsesmedlem

Kildebakken 11, 7171 Uldum

Opgaver og udvalg
Bestyrelsesmedlem

Bøgevej 2, 8723 Løsning

Opgaver og udvalg
Suppleant

Saturnvej 8, 8723 Løsning