Bestyrelsen

Bag partiet og mærkesagerne i kommunen står bestyrelsen. Vi er dem, der sørger for at tænke og arbejde med politikken, aktiviteterne og fælleskabet rundt i kommunen. Bestyrelsen repræsenterer et udsnit af borgere i kommunen – fra din nabo til din bedstemor.

Vi er alle optaget af det, du synes, tænker og oplever – og vi arbejder for at skabe det bedste samfund og den bedste kommune.

Bestyrelsen består af syv medlemmer og to suppleanter. Du må gerne skrive til os personligt.

 

Opgaver og udvalg
Formand

Bjerggårdsmarken 9, 7140 Stouby

Opgaver og udvalg
Næstformand, sekretær og webmaster

Kystvej 11 C, 7130 Juelsminde

Opgaver og udvalg
Kasserer og medlemsansvarllig

Kejsdalen 44, 7130 Juelsminde

Opgaver og udvalg
Bestyrelsesmedlem

Ligustervænget 4, 7130 Juelsminde

Opgaver og udvalg
Bestyrelsesmedlem

Glud Kirkevej 48, Glud, 7130 Juelsminde

Thyge Risvig Hansen

Opgaver og udvalg
Bestyrelsesmedlem

Kildebakken 11, 7171 Uldum

Opgaver og udvalg
Bestyrelsesmedlem

Bøgevej 2, 8723 Løsning

Opgaver og udvalg
Suppleant

Saturnvej 8, 8723 Løsning