17. juni 2019
Af: Kasper Glyngø
Billed: News Øresund - Sofie Paisley

Borgmester-ønske til ny regering: Giv kommunerne mere frihed

Folketingsvalget er vel overstået, og alt tyder på, at vi får en ny statsminister.

Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at Mette Frederiksen sidder for bordenden ved forhandlingerne om et regeringsgrundlag. Jeg er også optimist på kommunernes og borgernes vegne, for de partier, der forhandler lige nu, har lovet at ville give velfærden et løft.

Men jeg er spændt på, hvor stort det løft bliver i kroner og ører – og på, hvor stram styring, vi i kommunerne bliver underlagt i forbindelse med velfærdsløftet.

For mens én kommune kan have hårdt brug for pengene til at øge normeringerne i daginstitutionerne, kan nabokommunen have langt mere brug for at øge udgifterne til ældrepleje. I de to kommuner nytter det jo så ikke alverden at få en pose penge, som er øremærket til at forbedre forholdene i folkeskolen.

”I kan nøjes med at sætte kursen og trygt overlade til de enkelte byråd at finde ud af, hvordan pengene bruges bedst til bedre velfærd”

Derfor har jeg et stort ønske til regering og folketing:

Giv gerne velfærden et løft i form af flere penge til kommunerne. Men lad være med at sende snærende bånd med pengene. I kan nøjes med at sætte kursen og trygt overlade til de enkelte byråd at finde ud af, hvordan pengene bruges bedst til bedre velfærd. Som det er i dag, har vi både serviceloft og anlægsloft at støde hovederne imod, hvis vi vil forbedre velfærden – og et skattestop, som gør, at vi ikke på egen hånd kan gå ud og skaffe nye indtægter til velfærdsløft. Vi har ikke brug for flere begrænsninger.

Kommunerne plejer at kende deres økonomi her lige før sommerferien, når regeringen har meldt ud, hvad der kan blive af ekstra statslige penge. Den slags meldinger kommer fra år til år.

Hedensted Kommune har i 2019 et ”finansieringstilskud” på 42 millioner kroner. Vi er i gang med at lægge budget for 2020 og er lige nu nødt til at regne med, at vi ikke får et tilsvarende tilskud næste år. Selvfølgelig håber vi, men vi ved det ikke.

”Ude i kommunerne vil vi gerne lave langtidsplanlægning, men det er svært, specielt når man som i år ikke ved før engang til efteråret, hvor mange penge man har at arbejde med næste år”

En ting ved vi med sikkerhed: Den urimelige, kommunale udligningsordning, der favoriserer København og en række nordsjællandske kommuner, bliver ikke lavet om hverken i år eller næste år. Så Hedensted Kommune skal ikke regne med de godt 100 millioner kroner, som vi år efter år bliver ”snydt” for som følge af urimelige beregningsmetoder.

Men forhåbentlig får vi vores ”finansieringstilskud”. Og jeg vil ønske, at det nye flertal på Christiansborg indser, at det er langt bedre for den kommunale planlægning, hvis man bevilger dette tilskud nogle år frem. Ude i kommunerne vil vi gerne lave langtidsplanlægning, men det er svært, specielt når man som i år ikke ved før engang til efteråret, hvor mange penge man har næste år.

Her i kommunen har et flertal i byrådet valgt at lægge en flerårig plan, så vi kan benytte vores kassebeholdning på 100 millioner kroner som en slags ”kassekredit” og trække på den i et år, hvor der er brug for det, for så at lægge pengene tilbage et eller to år efter. For en pæn kassebeholdning er en kommune nødt til at have som buffer.

”Jeg håber også, at man på Christiansborg finder frem til en ny og mere retfærdig model for den kommunale udligningsordning”

Adskillige kommuner har en langt større formue end Hedensted – og byråd, som har lyst til at bruge nogle af pengene. Mange af dem rammer hovedet mod service- og anlægslofterne og må så høre fra Christiansborg, at der jo ikke kan være brug for flere kommunale penge, når formuerne er så store!

Jeg håber, at det nye Folketings-flertal og den kommende regering vil bløde op på den meget stramme styring af kommunernes økonomi og give os lidt større spillerum til at gøre, hvad der er bedst, hvor vi nu end befinder os.

Jeg håber også, at man på Christiansborg finder frem til en ny og mere retfærdig model for den kommunale udligningsordning. Diskussionen om den har stået på i hvert fald de seneste 15 år.

Og så håber jeg som sagt, at vi inden alt for længe kan få besked om, hvad vi kan regne med af penge i 2020. Ikke fordi jeg synes, at Mette Frederiksen skal forcere forhandlingerne om et regeringsgrundlag, slet ikke. Jeg kan fint forstå, at det er vigtigt at have meget på plads, før en ny regering kan dannes. Men jeg indrømmer, at jeg er næsten lige så utålmodig, som jeg er spændt.

Jeg kan bare ønske held og lykke med forhandlingerne – også for kommunens skyld.