27. december 2018
Af: Kasper Glyngø

Borgmesterens nytårsstatus: Vi er nået et stykke af vejen, og vi fortsætter sammen

Et år er gået, og et nyt venter lige om hjørnet.

2018 blev mit første år som borgmester i Hedensted Kommune. Sikke en oplevelse – og sikke mange spændende og udfordrende opgaver, der er i vores allesammens fantastiske kommune.

Jeg havde mange forventninger til, hvad der skulle ske, ikke bare i 2018, men i hele byrådsperioden. Det samme har jeg kunnet mærke fra baglandet. Nu skulle der ske forandring og sættes aftryk, der viste, at Hedensted Kommune har en socialdemokratisk borgmester.

Der er til enhver tid en politisk virkelighed, der gør, at man ikke ”bare” kører vores politik igennem. Vi er konstitueret med 3 andre partier, og det er nødvendigt indimellem at hugge en hæl og klippe en tå, hvis man skal have hele byrådet med. Om den balancegang er lykkedes, og om den vil lykkes i fremtiden, er nok afhængig af, hvorfra man ser verden. Men det er min ambition, at det skal lykkes til de flestes tilfredshed.

“Vi vil en kultur med tillid, åbenhed og dialogbaseret ledelse”

Flueben ved nogle punkter

  • Vi lavede en, i starten, meget omtalt 12 punkts plan med vores konstitueringspartnere, SF, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. I den har vi allerede fået sat nogle flueben, andre punkter arbejdes der på – eksempelvis
  • Vi vil en kultur med tillid, åbenhed og dialogbaseret ledelse, hvor alle kommunens personalegrupper bliver hørt igennem det organiserede MED-system.
  • Vi vil indføre en 4-års aftale, som sikrer ældre- og handicapområdet en normering og økonomisk ramme, der som minimum følger de aktuelle behov, og med særligt fokus på demensområdet.
  • En kontinuerlig senior-tilfredsheds-analyse gennemføres hvert andet år – det første og det tredje år i valgperioden. Analysen skal spejle sig i brugere, pårørende, frivillige og ikke mindst de ansatte.
  • Der skal ikke ske yderligere udlicitering af kommunal kernevelfærd.
  • Vi vil arbejde hen imod en forbedret kildesortering af husholdningsaffald med afhentning af flere fraktioner.
  • Vi vil arbejde for at styrke nærdemokratiet, bl.a. ved yderligere at inddrage lokalråd og borgerforeninger. Det gælder både i forhold til ændringer og udvikling af byerne og de små lokalsamfund.
  • Vi har besluttet fremover ikke at åremålsansætte kommunale chefer.

Jeg er overbevist om, at vi kommer i mål med flere punkter i nærmeste fremtid. Det er et stort nytårsønske, jeg selv har.

Når det er sagt, så er det lange seje træk også i politik det, der kræves. Jeg tror på, at ved at gøre noget ved tingene hver eneste dag, så slipper man for at skulle lave revolution.

Der har nok været en naturlig skepsis i forhold til, om 4 ret forskellige partier kunne holde sammen på tingene, også når det blev svært. Det er vi lykkedes med til dato. Jeg vil gerne her sige vore partnere en stor tak for samarbejdet i 2018.

“Der har været viljen til at ville, men vi har måttet opgive et par gange at nå hinanden”

Vi skal fastholde servicen

I opposition har vi Venstre og Liberal Alliance. Der er tradition for i byrådet i Hedensted Kommune, at man kan være uenig, men samtidig være gode kollegaer. Jeg synes, vi har fundet hinanden i det meste, ikke alt – heldigvis – for vi er forskellige. Bag hver uenighed er gået et forløb med forhandling. Der har været viljen til at ville, men vi har måttet opgive et par gange at nå hinanden. Det er i min optik de arbejdsbetingelser, der altid er i et byråd. Det vigtigste må være, at vi finder løsninger på de udfordringer, der dukker op. Vi er alle i byrådet bevidste om, at succes og resultater skaber vi sammen.

Jeg håber og tror, at mange opfatter Socialdemokratiet som et parti, der vil velfærden, omsorgen og trygheden. Som kommune er vi sat i verden for at levere den borgernære velfærd. Den forventning har vores borgere også til os, endda i en grad, så det kan være svært at leve op til. Det er også svært at forklare, hvordan der kan være høj konjunktur og fuld fart på i samfundet, mens vi som kommune igen og igen må finde reduktioner. Her har vi som parti en stor opgave i at sørge for, at vi fastholder det serviceniveau, vi har, selv om presset på penge, personale og produkt er stort.

En fornuftig 3 års plan

Budgettet er jo højdepunktet i det politiske årshjul. Der, hvor vi fastsætter niveauet for den service, vi yder, og prioriterer økonomien til drift og anlæg. Vi har valgt at se økonomien i et flerårigt perspektiv. Det er nyt i vores kommune, men andre kommuner har gjort det i årevis. Vi har i Hedensted Kommune først nu en kassebeholdning, der gør, at vi kan tillade os at bringe den aktivt i spil, som man kender det fra en kassekredit.

I et 3-årigt perspektiv skal vi hele tiden have de kr. 100 mill. kr. i kassen, som en kommune af vores størrelse bør have. Men det gør ikke noget, at vi dumper lidt under grænsen det ene år, hvis vi blot tager højde for, at vi er tilbage igen det næste år eller året efter.

Vi får altså en mulighed for på lidt længere sigt at lave kloge og gennemtænkte omlægninger, der bidrager positivt til driften, og ikke som tidligere, reduktioner med kort varsel, fordi vi jagter en hurtig udmøntning. Det har jeg det rigtig godt med, for det kommer først og fremmest kommunens borgere til gode, samtidig med at det er godt for de kommunale medarbejdere.

“Vi kan være tilgængelige, vi kan lytte, og vi kan få ting til at ske i en fart”

Løsninger i fællesskab

Rigtig mange ting kræver en borgmesters opmærksomhed. Mange områder, hvor vi som kommune skal være bedre, enkeltstående sager, der i perioder fylder meget. Konstant skal der sættes en retning, for året rundt træffer byrådet politiske beslutninger om alt fra børn og ældre til veje, job, natur og meget mere – alt det, der har betydning for det daglige liv, vi lever i vores lokalsamfund.

Det glæder mig, at rigtig mange gerne vil være med til at sikre det gode liv. Uanset om jeg møder frivillige, virksomheder, foreninger eller den helt ”almindelige” borger, oplever jeg et engagement i og en interesse for, hvordan vores hverdag fungerer.

Det er vigtigt for mig, at vi gør tingene sammen og i dialog med borgere, virksomheder, foreninger og interessegrupper. Her kan vi som forholdsvis lille kommune noget, de større ikke kan. Vi kan være tilgængelige, vi kan lytte, og vi kan få ting til at ske i en fart.

Glædeligvis er alle – både borgere i deres mange forskellige roller, virksomheder, kommunalt ansatte og vi politikere – med på at finde løsninger på de daglige udfordringer. I fællesskab og med daglig omtanke kan vi sikre, at Hedensted Kommune fortsat er et dejligt sted at leve og have sin hverdag.

Rigtig godt nytår