15. oktober 2018
Af: Henrik Alleslev

Budget 2019. Gambling eller sund fornuft?

Socialdemokratiet, SF, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti står bag et budget for Hedensted Kommune med besparelser på næsten 35 mio. kr., men hvor vi har prøvet at friholde de borgernære områder som børnepasning, undervisning, handicappede og ældreomsorg.

Den økonomiske strategi fra S, SF, DF og KD har givet os mulighed for at investere i børnenes overgang fra børnehave til skole samt i inklusion i skolen. Desuden er der ekstra penge til ældre- og ikke mindst demensområdet samt til vores kollektive trafik.

Af anlæg er der – blandt meget andet – cykelstier mellem Hedensted og Daugaard og i Tørring, idrætsfaciliteter i Stenderup samt til at arbejde videre med at udvikle Korninghus og Byens Hus i Løsning. Et budget med besparelser, men også et budget med perspektiver og visioner.

Presset på udligning

Sådan bliver det, selv om kommunen er presset på økonomien, først og fremmest fordi den kommunale udligningsordning ikke er blevet mindre skæv. Det betyder, at vi også i 2019 vil være alt for hårdt presset, hvis vi fastholder strategien med at have 70 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til at styrke kommunens kassebeholdning. Så skal vi spare mere end 50 mio. kr.

Netop nu er kommunens kassebeholdning på 108 mio. kr. Derfor mener S, SF, KD og DF, at vi kan give lidt køb på at lægge penge i kassen. Det reducerer behovet for besparelser og giver en smule råderum til investeringerne i nogle af vores kerneområder.

Reelt var der kun to emner, der delte byrådet. Det ene var, om kommunen må bruge af kassebeholdningen til investeringer i de kommende to år, på betingelse af, at der i 2022 igen er over 100 mio. kr. i kassen. Nej, mente V og LA, det er gambling. Ja, mente flertallet, det er ikke bare fuldt forsvarligt, men en rigtig god ide, fordi vi så kan planlægge mere langsigtet.

… og så var der lige den hal

Det andet emne optog både byrådet og de mange tilhørere en hel del mere:
Skulle Stenderup have en idrætshal på 20×40 meter, oprettet som en selvejende institution? Det mente Venstre og Liberal Alliance, som samtidig ville bevilge et par ekstra millioner drifts-kroner til idrætshallerne i kommunen.

Eller skulle der investeres 9,5 mio. kr. i 20×30 meter kommunal bold- og idrætshal, som man kender det i eksempelvis Aale, Ølsted og Øster Snede? Det mente S, SF, KD og DF ud fra en overbevisning om, at vi har idrætshaller nok i kommunen, at en ny vil fjerne indtægtsgrundlaget fra de øvrige haller, og at vi hellere vil bruge flere driftskroner på demensområdet end på idrætshaller i de kommende år.

Uenigheden om hallen i Stenderup var reelt skyld i, at budgetmødet varede tre timer, og at vi måtte igennem en lang række detailafstemninger, som stort set alle endte 14-13.

Tæt på enighed – trods alt

Jeg tillader mig at glæde mig over, at vi alle 27 er helt enige om vel nok 98 pct. af budgettet. Jeg er ikke i tvivl om, at vi i det daglige sagtens kan finde tilbage til det gode samarbejde, der heldigvis plejer at kendetegne Hedensted Byråd.

”Jeg er ikke i tvivl om, at vi i det daglige sagtens kan finde tilbage til det gode samarbejde”

Og så håber og tror jeg, at borgerne i Stenderup bliver glade for deres nye hal, selv om den er lidt mindre, end de havde håbet. Men det vil de sikkert fortælle os, når den har været i brug et par år.