30. oktober 2019
Af: Henrik Alleslev

Budget 2020: Bedre for både børn, ældre og fremtiden

Vi skal ikke være enige for enhver pris. Men i Socialdemokratiet er vi alligevel både glade for og stolte over, at det er lykkedes vores borgmester at skabe fuld enighed blandt Hedensted Byråds seks partier om kommunens budget for 2020. Herunder enighed om at bruge flere penge på både børn og ældre. Vi ser det som et budget med indbygget positiv fremtid for både dem, der bor i vores kommune nu, og dem, der flytter hertil i de kommende år.

 

Med borgmesteren for bordenden blev der fuld enighed om realistisk og optimistisk budget.

I den socialdemokratiske byrådsgruppe glæder vi os over et budget med klare visioner på otte fokusområder:

  1. Vi bevarer alle vores folkeskoler og giver ekstra penge til skolerne
  2. Vi tilfører ekstra penge til bedre normeringer til daginstitutionerne
  3. Vi bygger nye og bedre plejehjem i Juelsminde og Løsning
  4. Vi sætter kraftigt ind på forebyggelse på sundhedsområdet
  5. Byggesagsbehandlingen får flere ressourcer til stor gavn for både private og virksomheder
  6. Centerbyer får fornyet fokus, når vi genstarter udviklingen i Hedensted midtby, og Løsning- borgerne får et nyt spændende Byens Hus
  7. Omfartsvejen øst om Hedensted gennemføres
  8. Juelsminde by prioriteres med flere penge til dige og højvandsikring

Fra minus til plus

Udsigterne var ellers ikke så gode sidst på foråret. Da så det ud til, at der skulle spares ca. 30 millioner kroner på driften i år. Desuden skulle der ca. 25 millioner kroner op af kassen for at finansiere budget 2020. Men aftalen mellem kommunerne og regeringen medførte, at det ikke blev nødvendigt med de omfattende besparelser. Den socialdemokratiske regering gav kommunerne et bedre råderum og satte penge af til de nære borgeropgaver.

Det er ikke kun partierne i byrådet, der har bidraget med gode ideer og saglige argumenter i forbindelse med budgetlægningen. Både ledelse og medarbejdere i det store kommunale maskineri har været inddraget i diskussionerne om, hvad vi kan, når vi beslutter, hvad vi vil.

Plads til investeringer i f.eks. sundhed

Alle i byrådet er enige om at beholde den ansvarlige kasket på. Der er mange initiativer og opgaver, vi gerne ville have plads til her og nu, men samlet står vi med et godt og sammenhængende budget.

Og ikke nok med det: Vi er alle sammen enige om at arbejde med budgettet på længere sigt. Vi har givet det den lidt bureaukratiske overskrift ”Budget i et flerårigt perspektiv”. Men meningen er god nok. Det skal nemlig sikre, at vi ikke kun tænker i besparelser, også i investeringer, som på sigt er til gavn for både borgere og økonomi – eksempelvis forebyggende indsatser på sundhedsområdet.

Budget 2020 og visionerne for de følgende år skal sikre, at der fortsat er penge til at udvikle i vores kommune i årene fremover, så den fortsat er et af de bedste steder at bo, vokse op og blive gammel.