26. marts 2021
Af: Bent Alminde

Læserbrev: Bussen kører lige uden for din dør – du skal bare huske at bestille den.

Offentligt transport i dag i Hedensted kommune er ikke kun store busser, der kører efter en tidsplan og fast rute, men derimod en bil, der kommer forbi og henter dig.

Det Konservative Folkeparti havde et indlæg med krav om busforbindelser på tværs i kommunen. Det har vi også i dag. Det er dog ikke busforbindelser, men flextrafik, der skal bruges.

Som bruger bestiller du via app eller telefon senest en time før, du skal afhentes – du bestiller fra en adresse til en anden.

Prisen i Hedensted kommune er 4 kr. pr km (min 30 kr.) – kommunen betaler resten af regningen.

Så der er offentligt transportservice på tværs i vores kommune – lige når du bestiller det. Der er høj service, dog er prisen for borgeren også ca. 30% højere end en busbillet. Det betyder ikke så meget, hvis du bare har brug for en kørsel en gang imellem, men det har stor betydning for den, der bruger flextrafik til og fra arbejde.

Så vi arbejder på at forbedre priserne for pendlere, og vi vil fortsat udfordre Midttrafik til, at den enkelte kommune kan bestemme, hvor meget tilskud, der gives til hver tur.