19. august 2019
Af: Jacob Ejs

Daugård vil være en grøn og varm rollemodel

Hedensted er de små byers og lokalsamfundenes kommune. Med tre mindre centerbyer og flere end 25 landsbyer kommer udviklingen ikke kun fra ét sted. Daugård er en af de byer, der spiller med, når der skal tænkes tanker om bedre boliger, vedvarende varme og fælles fremtid.

Det nyeste initiativ handler om at blive en mere grøn by. Kan Daugård gå foran, når vi skal sparke til den grønne omstilling? Sammen med det kommunale klima- og energiråd og Hedensted Fjernvarme har byen taget fat i en helt ny model for grøn omstilling og opvarmning.

”Slut med at rode med sit eget gamle oliefyr, holde liv i gaskedelsen eller investere i sin helt egen varmepumpe. I stedet skal hele byen i bogstavelig forstand lukkes ind i varmen.”

 Projektet er døbt Daugård Fællesvarme. Ideen er, at man løser fremtidens varmeforsyning sammen. Slut med at rode med sit eget gamle oliefyr, holde liv i gaskedelsen eller investere i sin helt egen varmepumpe.

I stedet skal hele byen i bogstavelig forstand lukkes ind i varmen. En af tankerne er at få trukket varme fra det store fællesskab i Hedensted Fjernvarme. Med de nye aftaler, der i Hedensted er indgået med lokale virksomheder, kan Daugård midtby fornyes med overskudsvarme. Grønt, smart og mere rigtigt.

Men også i resten af området skal der købes billigere, bedre og grønnere ind, når det gælder varme. Tanken er, at der kan etableres andre modeller, f.eks. med små centrale varepumpestationer, der forsyner de huse og boliger, som ikke ligger lige centralt i midtbyen. Vedligeholdelse, drift og energi-optimering løser vi sammen i fællesskabet.

Men det drejer sig ikke kun om, hvordan vi bærer os ad med at holde varmen.

En helt lokal tænketank

Hedensted kommune sætter i disse år ”Boligen i Fokus”. Hvordan skal vi udvikle og se bofællesskaber i fremtiden? I Daugård er få nye grunde til salg, og der er ingen lokalplan for, hvordan byen skal udvikles i fremtiden. Derfor er der taget et nyt initiativ til byudvikling. Med kommunens udviklere som tovholder og fødselshjælper er der etableret en tænketank sammen med lokalrådet. Den skal kigge ind i fremtiden og finde svar på en række spørgsmål:

  • Hvordan er Daugårds DNA?
  • Hvad skaber fællesskabet?
  • Har Daugård noget særligt, vi skal bygge videre på?
  • Skal vi kigge på Hedensted?
  • Skal vi kigge mod stranden?
  • Skal vi se, om byen kan vokse indefra?
  • Hvad drømmer vi om, og hvad kan vi se, hvis vi tør tænke større?

”Kan Daugård vise vejen for nye effektive modeller for fælles varmeforsyning? Med aner fra andelstanken og fællesskabet for længe siden?”

Arbejdet er begyndt. Vi skal senere hente hjælp fra eksperter, arkitekter og udviklere, så vi ender med at stå med en masterplan for Daugårds udvikling. Det er ikke et kommuneprojekt. Det er ikke et spørgsmål om at ekspropriere, men om at tænke frem og tænke større.

Og det er ikke kun et spørgsmål om flere boliger og flere indbyggere, men om en harmonisk helhed og et fortsat fællesskab.

Kan Daugård vise vejen for nye effektive modeller for fælles varmeforsyning? Med aner fra andelstanken og fællesskabet for længe siden?

Jeg drømmer om, at Daugård både kan vise vejen, dele viden og modeller og sammen med andre landsbysamfund skabe en ny bevægelse.