28. november 2018
Af: Liselotte Hillestrøm

Den ”hemmelige”, kollektive trafik skal frem i lyset

Mens vi kæmper for at bevare i hvert fald nogle afgange på de busruter, som Region Midtjylland har truet med at lukke, har vi i Udvalget for Fritid og Fællesskab besluttet at sætte ind med en oplysningskampagne for den kollektive trafik, der faktisk findes meget af i Hedensted Kommune. Vi skal have den kollektive trafik frem i lyset.

For det første er der stadig en del regionale busruter, både på tværs og på langs af kommunen.

For det andet er der ”skolebusserne”, som faktisk er kollektiv transport for alle – oven i købet gratis. Enkelte benytter sig af muligheden, flere vil måske gøre det, hvis de ved, det kan lade sig gøre.

Flexbus og Flextur

For det tredje er der en flexbus på ruten Brund – Rårup – Gramrode – Klejs – Juelsminde og retur. Den kører efter en fast plan, som kan findes på Midttrafiks hjemmeside, men kun når der er passagerer. Man skal selv meddele, at man vil med senest en time før turen.

For det fjerde er der Flextur til 4-5 kroner pr. kilometer, alt efter hvor man skal hen. Det er ture, der kan bestilles fra hoveddør til hoveddør, uanset hvor i kommunen man bor, og man kan også krydse kommunegrænsen, hvis man har ærinde i eksempelvis Horsens eller Vejle.

Jeg tror på, at disse muligheder opfylder langt de fleste borgeres behov for at komme rundt. Men hvad hjælper det, hvis borgerne ikke kender til mulighederne?

Det er her, projekt ”Kollektiv trafik – frem i lyset” kommer ind i billedet. Projektet er klar til at blive sat i gang, skal vare et år og betales med halvdelen af Region Midtjylland og halvdelen af Hedensted Kommune. Erfaringerne fra projektet vil blive formidlet til alle kommuner i regionen.

Transportambassadører overalt

En kommunikator ansættes til at øge borgernes viden om transportmulighederne. Ud over de oplagte kanaler, såsom foldere, SoMe, informationsstandere og hjemmeside, er det planen at hyre ”transportambassadører” i hvert af vores 31 lokalområder.

Der er ikke tale om lønnede fuldtidsjob, men vi tror på, at lokalt engagerede mennesker kan hjælpe med at motivere deres medborgere til at bruge de muligheder, der er, i stedet for at nogle bliver ved med at tale om, at ”vi mangler busser i lokalområdet.

Vi har i kommunen de seneste 5 år afprøvet adskillige projekter til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. De fleste af projekterne er blevet afsluttet uden det ønskede resultat.

Jeg tror ikke, det er nye app, der efterspørges, og nye, faste ruter får vi ikke. Men målrettet lokal information om de eksisterende tilbud kan forhåbentlig være med til at øge brugen  af de tilbud, der er – og dermed øge tilfredsheden og livskvaliteten, også ude i de områder, der føler sig forsømt, når det gælder kollektiv trafik.

 

”For det andet er der ”skolebusserne”, som faktisk er kollektiv transport for alle – oven i købet gratis”