15. august 2018

Det arbejder vi for

Socialdemokratiet i Hedensted arbejder for tryghed i din hverdag – uanset om du går i daginstitution eller i skole, om du er i gang med en uddannelse eller i job, om du er arbejdsløs eller har en sygdom, om du bor i en landsby, i en større by eller langt ude på landet, om du bor i lejlighed, eget hus – eller på plejecenter.

Vi tror nemlig på, at tryghed er helt afgørende for, at børn, unge, voksne, ældre og gamle kan få en god hverdag og et godt liv. Vi drømmer om og arbejder for, at Hedensted bliver en kommune, der er endnu bedre at bo i, leve i, arbejde i, iværksætte i og flytte til, end den er i dag.

Ikke fordi det er så ringe endda, tværtimod. Vi ligger lunt på landkortet. Men ved at stå sammen, anerkende hinanden, lytte til hinanden og trække på hinandens ressourcer kan vi skabe et endnu stærkere lokalsamfund til gavn for dig, din familie og dine naboer.

Vi tror på, at vejen går gennem samtale og samarbejde mellem borgere, politikere og erhvervsliv. Og vi mener, alle har ret til at blive hørt, set og anerkendt på ligeværdig vis.

Alle skal være med

Socialdemokratiet i Hedensted er ikke bange for at tage ordet, men vi holder også meget af at lytte. Naturligvis til vore kolleger i de andre partier i byrådet, men også til borgerne i landsbyerne, i villakvartererne, i boligblokkene og dem længere ude på landet.

Til dem, der ejer virksomhederne i kommunen, og til de ansatte i vore mange produktionsvirksomheder, på byggepladserne, i butikkerne og mange andre private arbejdspladser.

Til vore tusinder af kommunalt ansatte – og til de borgere, der er trådt ud af arbejdsmarkedet for at gå på pension.

Vi tror på et levende og nærværende demokrati. Det er ikke politikerne og de ansatte på rådhuset, der har fingrene på pulsen og bedst ved, hvad der sker, og hvor der er brug for forbedringer og nytænkning. Det er borgerne i villakvartererne, boligblokkene, landsbyerne og på landet, der ved, hvad der rører sig. Al den viden skal vi have i spil, så vi kan skabe dynamik i alle afkroge af kommunen.

Vejen fra borger/landsbyråd/erhvervsforening/idrætsforening skal være kort og ligeværdig. Kommunens borgere har givet os et mandat til at varetage deres interesser bedst muligt. Det forpligter. Har borgerne gode forslag til forbedringer, ændringer og udvikling, skal vejen fra idé til byråd være kort og lige.

Kommunale kerneopgaver

Når det drejer sig om den kommunale velfærd, er kerneordene ordentlighed og faglighed. Hedensted Kommune skal være en god og ordentlig arbejdsplads, uanset om du arbejder på rådhuset, i børnehave, folkeskole, i vejafdelingen, i hjemmeplejen eller på et plejecenter. På nogle områder ønsker vi flere hænder til at deles om opgaverne, så der kan blive plads til alt det i hverdagen, vi ikke kan veje og måle: Nærvær, kærlig omsorg og tid.

Vi tror på, at de enkelte skoler ved bedst, når hverdagen skal tilrettelægges og planlægges. Det gælder også i forhold til skoledagens længde.

Socialdemokratiet i Hedensted har ikke ønske om at udlicitere flere af kommunens velfærdsopgaver. Vi ønsker ensartet, pålidelig og høj service, uanset hvor du bor i kommunen. Nej, vi kommer ikke til at love dig skattelettelser, vi vil hellere love dig bedre velfærd. Og vi kan sagtens stå til mål for, hvad det koster.

Og helt konkret og kontant: Vi tror på, at en grønnere fremtid begynder i den enkelte husstand, når skraldet skal sorteres til genbrugsstationen. Derfor ønsker vi kildesortering af husholdningsaffald.