Det handler om mennesker

Socialdemokratiet i Hedensted kommune arbejder for løsninger i fællesskab og for samfundsansvar, der giver tryghed i hverdagen.

Vi tror på, at en tryg hverdag – uanset om du går i daginstitution, i skole, har en sygdom eller bor på plejehjem – er kernen for al trivsel og godt helbred. Grundlæggende ønsker vi en kommune, der er endnu bedre at bo i, leve i, arbejde i, iværksætte i og flytte til.  

Socialdemokratiet i Hedensted kommune er ikke bange for at tage ordet, men vi lytter også gerne. Vi tror på, at vejen til den gode udvikling går gennem samarbejde og dialog på tværs af borgere, politikere, partifarver og erhvervsliv. Alle har en ligeværdig stemme

Vi tror på sammenhængskraften. At vi ved at stå sammen, anerkende hinanden, lytte til hinanden og trække på hinandens ressourcer får skabt et endnu stærkere samfund til gavn for alle.

Har borgerne gode forslag til forbedringer, ændringer og udvikling, skal vejen fra ide til byråd være kort og lige. Sammen kan vi i fællesskab skabe en mere dynamisk kommune.

Borgerne skal mødes med ordentlighed, respekt og tryghed.

Socialdemokratiet i Hedensted kommune har ikke ønske om at udlicitere flere af kommunens velfærdsopgaver. Vi ønsker ensartet, pålidelig og høj service, uanset hvor du bor.

Derfor kommer vi ikke til at love dig skattelettelser. Vi vil hellere love dig bedre velfærd.

Velfærd er også fortsat at kunne nyde naturen omkring os og sikre rent vand i hanerne. At der er let adgang for alle til at nyde dyreliv og bølgernes brusen. Vi skal passe på et af vores stærkeste kort som kommune – nemlig naturen.

Vi har som kommune noget at tilbyde erhvervslivet og erhvervslivet noget, de kan tilbyde os. Vækst, udvikling og grøn omstilling går fint hånd i hånd.

Lad os derfor sammen tage fat på den grønne omstilling og de potentialer, den har. Hedensted kommune skal være katalysator for grøn omstilling.

I Hedensted kommune kender vi hinanden. Vi er store nok til at løfte svære opgaver, men små nok til at gøre det sammen. Vi vil – i fællesskab med dig – være verdens bedste kommune.

 

Ældreområdet

Ældre borgere skal i endnu højere grad opleve en hverdag med omsorg, tryghed og fællesskab.

Der kommer flere og flere ældre i kommunen, og derfor er det vigtigt, at vores ældre- og handicappleje kan fastholde og rekruttere endnu mere kvalificeret og uddannet personale.

Vi vil have gode arbejdsforhold og efteruddannelse for de ansatte, så det bliver en attraktiv arbejdsplads.

For ældre og handicappede skal der skal bygges såkaldte Tryghedsboliger, der gerne må ligge tæt ved plejehjem. Måske med en fælles eng, hvor der går får og høns til glæde for både børn og beboere. Kriteriet for at få en sådan bolig er, at du er utryg i dit eget hjem og ønsker fællesskabet.

Nye fællesskabsbaserede boformer vil resultere i mindre ensomhed blandt ældre og handicappede. Og der vil være mulighed for flere personlige relationer og nærvær omkring den enkelte.

 

Børn og Unge

Mere uddannet personale omkring vores børn og unge skal sikre øget læring, faglighed og trivsel.

Det er vigtigt med en god og stabil hverdag for vores børn og unge.

Det sikrer vi bl.a. ved at have dygtige og uddannede lærere ansat på skolerne.

Der skal ansættes uddannede vikarer i stedet for undervisere uden uddannelse

Der skal skabes flere typer kulturelle tilbud til børn og unge, fx ungdomsklubber, væresteder og ungdomsmiljøer skabt sammen med de unge.

Normeringerne i vores institutioner er på vej op. Og vi vil gerne fortsætte videre ad den vej, så der bliver endnu flere pædagogisk uddannede voksne omkring vores børn.

 

Grøn omstilling

Hedensted skal have en miljø- og klimavenlig profil, hvor vi tager ansvar for vores forbrug af ressourcer og mindsker CO2-aftrykket. 

Vi skal have udarbejdet en lokal klimahandlingsplan. Der skal sættes nogle mål for, hvad vi vil, og hvad vi er parat til at kaste ind i den bundne opgave, som ligger foran os.

Genbrugsstationerne skal gentænkes og ses som Ressourcecentre.

Vi vil understøtte udviklingen af et energisystem baseret på vedvarende energi f.eks. med mere grøn fællesvarme fra virksomhederne.

Vi skal sørge for en mere grøn profil i planlægningen af nye boligudstykninger rundt om i kommunen. Den cirkulære økonomi skal fremmes i byggeprojekter – både i de private og i de kommunale projekter.

Vi vil nedsætte vores CO2 udledning i alle kommunale bygninger ved at få installeret intelligent styring af lys, vand og varme i nybyggerier og renoveringer.

Hedensteds bæredygtige kontorfællesskab, Compas, skal være omdrejningspunktet for at formidle viden til borgere og virksomheder, som ønsker at implementere grønne løsninger.