01. juli 2019
Af: Kasper Glyngø
Billed: Socialdemokratiet

Endelig i den rigtige retning

Endelig. Danmark har fået en ny regering med Mette Frederiksen som statsminister. Det er glædeligt, at vi nu får en ny retning på en række områder, som berører den kommunale hverdag rigtig meget. Herunder er et udpluk fra det aftalepapir, der er lavet mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, med overskriften Retfærdig Retning for Danmark.

 • Lovbundne minimumsnormeringer, der implementeres i perioden frem mod 2025, således at de er fuldt indfasede i 2025. Det påbegyndes med kommuneaftalen for 2020.
 • Bedre geografisk spredning af velfærdsuddannelserne, og adgang til ungdomsuddannelser i hele landet.
 • En velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre, hvor velfærden gradvist udbygges.
 • Flere flygtninge og familiesammenførte kommer i arbejde.
 • Betingede byggetilladelser, hvor op til en tredjedel af nye boliger skal være almene og opføres hurtigt.
 • En ny regering vil igangsætte et arbejde, der skal undersøge problemet med realkreditlån i landdistrikterne.
 • Tage initiativ til en kritisk gennemgang af udvalgte reformer, som de seneste år er gennemført på beskæftigelsesområdet, herunder førtidspensions-reformen. Målet skal være at rette op på de dele af reformerne, som har medført, at mennesker er kommet i klemme i systemet.

”Spændende… om man tør tage et gennemgribende serviceeftersyn med de store reformer”

Spændende set fra min stol er det,

 • hvordan minimumsnormeringer helt praktisk vil blive implementeret, og om der følger tilstrækkelig økonomi med,
 • at flere uddannelser skal spredes rundt om i hele landet. Det flugter godt med vores tanker om et Campus i Hedensted,
 • om der kommer penge, der dækker det demografiske træ, og gerne mere til, hvis vi bare skal fastholde det nuværende velfærdsniveau,
 • hvilke instrumenter man vil bruge i forsøget på at få flere flygtninge i job,
 • hvilke betingelser og hvor stramme kravene bliver til de betingede byggetilladelser,
 • om man tør tage et gennemgribende serviceeftersyn med de store reformer, og
 • om man kan løse det STORE problem, der åbenlyst er med realkreditlån i landdistrikterne, som vi også mærker i vores kommune.

Kun tiden vil vise, hvilke punkter en mindretalsregering kan komme igennem med. Jeg håber, det vil blive de fleste, til gavn og glæde for Hedensted Kommune.