31. januar 2020
Af: Steen Christensen

Endnu bedre trafiksikkerhed!

Hedensted Kommune har lavet en særdeles grundig og læsevenlig Trafiksikkerhedsplan for tiden frem til 2023. Vores mål er selvfølgelig at minimere og helst helt undgå ulykker med efterfølgende skader i trafikken.

Den forrige plan, der sluttede i 2019, gav et markant løft. Vi forbedrede alle de ”sorte pletter”, nedbragte personskader markant og fik god gang i et samarbejde med lokalrådene. Der var stor fokus på skoleveje, og det er der også i den nye plan for bedre trafiksikkerhed.

Fokus er på konkrete situationer de forskellige steder. Hvad er der sket af uheld og ulykker? Hvordan vil vi forbedre forholdene, så det ikke sker igen? Interessant læsning, som måske kan få os alle sammen til også at kigge lidt ind i os selv og tænke mere over hastighed, manglende opmærksomhed, uhensigtsmæssig adfærd i det hele taget.

Jeg kan allerede nu afsløre, at 10 højt prioriterede projekter i den nye plan bliver gennemført i 2020, en stor del inden sommerferien. Herunder flytning af byzonetavle og opsætning af lokal hastighedsbegrænsning på Vejlevej i Ølholm, opsætning af færdselstavler i Barrit og Stouby, samt en stor mængde beskæring af vegetation i hele kommunen.

Cykelstier er ikke med i denne plan, men prioriteres separat.

”Vi håber og tror på, at Hedenstederne bliver endnu sikrere, så beboere trygt kan bo og bevæge sig omkring”

Hedensted Kommunes opgave er blandt andet at følge med i de ændringer, der hele tiden sker i trafikmønstrene. Skal man være på forkant, kræver det et tillidsfuldt samarbejde med alle, der er interesserede i trafiksikkerhed – borgere, forældre, skoler, lokalråd, politi, virksomheder osv. Vi har brug for løbende info om stort og småt, skilte, veje, gadelys, steder, der giver utryghed eller er decideret farlige.

Vi får heldigvis allerede i dag en masse henvendelser. Flest om høj hastighed i byer. Disse hastigheder kan også ses i planen. Desværre viser det sig meget ofte, at det er lokale, der overtræder hastighedsbegrænsningerne. Måske kunne vi også kigge ind i os selv her.

Min opfordring skal være, at I læser ”Hedensted Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2019-2023”.

 

Spørgsmål og kommentarer sendes via link eller mail.