13. marts 2019
Af: Jacob Ejs

Flere grønne Mikro-virksomheder: Hedensted går foran med Compas

Ved sidste budgetaftalte satte byrådet i Hedensted penge af til et nyt initiativ: Et værksted for virksomheder, der arbejder med begrebet cirkulær økonomi. I al sin enkelhed handler det om, hvordan små iværksættervirksomheder kan opstå og vokse sig stærke med Compas som rede og eksperimentarium.

Compas har været i gang siden starten af året. Mange i det kommunale system har tænkt deres: Er det ikke bare noget med EUR paller, der laves om til borde og bænke? Er det ikke bare noget med at bruge brædder til at forlænge verden….? Jow, det er det faktisk. Men det er også meget mere end det.

Hvad er Cirkulær Økonomi?
Vi overforbruger jordens ressourcer. Den globale opvarmning er en af tidens største udfordringer, og verdens affaldsmængder stiger og stiger. Der er hårdt brug for den cirkulære økonomi – i modsætning til den lineære økonomi, hvor virksomheder producerer en vare og sælger den til forbrugeren, som smider den ud, når den er brugt. Vi skal til at bruge ting og sager mere end én gang. Fra tøj og plast til byggematerialer og elektronik.

Jeg besøgte Compas for en uges tid siden for med egne øjne at se, hvad der sker. Hvad det var blevet til? Rart at vide, eftersom Hedensted Byråd har sat godt 450.000 kr. i projektet. Ikke fordi vi havde for mange af vores allesammens penge, men fordi vi ville gå nye veje.

Hedensted og de lokale virksomheder har en stærk forankring i det med produktion. Betonelementer, robotteknologi, landbrugsmaskiner, ingredienser til fødevarer og meget mere. Vi kunne godt kalde os Danmarks værksted. I vores kommune bliver der produceret og forandret. Innovativt tænker vi, men vi fremstiller også produkter med hænderne og med maskiner. Og vi er på mange måder foran med teknologien, og med digitale redskaber.

”Der kommer konkrete prototyper og produkter ud af det”

Compas er et værksted, hvor små iværksættere kan lave produkter, koncepter og opfinde forretningsmodeller, der har produktion som omdrejningspunkt, men vel at mærke en produktion, der er bæredygtig, med produkter, der ikke skal smides væk, så snart de er brugt.

Rundt om i landet er der masser af steder, hvor der tænkes tanker om cirkulær økonomi. Men i Compas handler det ikke kun om ideen, tanken. Der er også hånd på sagerne, og der kommer konkrete prototyper og produkter ud af det.

Compas har i sin korte levetid skaffet sig midler til en række spændende udviklingsprojekter og etableret nye partnerskaber, bl. a. med Insero og med uddannelsesstederne i Hedensted, Horsens og Vejle.

Drømmen er, at Compas bliver det sted i landet, hvor Cirkulær Økonomi omsættes til konkret virkelighed.

Hvis vi tør satse, kan vi her skabe rammerne om fremtidens værksted for Cirkulær Økonomi. Det tager tid, men det vil sætte Hedensted Kommune på landkortet som et sted, der går nye veje og omsætter ord til handling.