05. november 2021
Af: Finn Kejfe Abrahamsen

Foreningslivet gør bosætningen attraktiv

Et godt foreningsliv bidrager til en god kommune – og en god kommune er derfor vigtig for et godt foreningsliv. Attraktive idrætsforeninger gør Hedensted eller et lokalområde mere attraktiv at flytte til og bo i. Samtidig styrkes det lokale sammenhold og fællesskab i området.

Vi, som kommune, skal derfor understøtte de eksisterende idrætsfaciliteter, så brugerne ikke møder nedslidte bygninger eller forhold.

Samtidig skal vi sørge for at behovet for nye faciliteter bliver etableret i forhold til den øgede borgertilstrømning til vores kommune. Det er netop det, som også kaldes på i Hedensted kommunens største fodboldklub, HIF.

Vi ved, at der skal bruges endnu flere ildsjæle og frivillige ledere her efter covid19-tiden, fordi medlemmerne er på vej tilbage. Derfor skal vi skabe de bedste muligheder for dem, som trækker det store læs i vores foreninger. Det kan vi gøre ved at fjerne bureaukratiet, de tunge administrative byrder og omkostninger for foreningerne, ting som kan have negative konsekvenser for virkelysten ude lokalt. Vi skal naturligvis give de bedste muligheder for, at de frivilliges tid i foreningerne bruges fornuftigt, nemlig på det, der giver mening og styrker de lokale foreninger.

Mere energi i Kommunalbestyrelsen, stem personligt.

Finn Kejfe Abrahamsen
Ringparken 5, Hedensted
Kandidat til Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i Hedensted