04. april 2019
Af: Liselotte Hillestrøm

Fysisk aktivitet og fællesskab – ude og inde

I Hedensted Kommune ønsker vi, at alle har mulighed for at være fysisk aktive og dyrke fællesskabet i lokale idrætsfaciliteter. Vi vil også gerne være en attraktiv kommune, når familier er på jagt efter ny bolig og nyt lokalområde. Mens børnene fortsat er at finde i hallen og på fodboldbanen, ser vi i stigende grad unge og voksne finde andre steder til aktiviteter og fællesskaber. Derfor må vi være omstillingsparate og udvikle idrætsfaciliteter til ændrede idrætsvaner og nye medborgere.

Vi har i 2018 samlet viden om, hvad borgerne har brug for, så vi kan være klar til at skabe de idrætsfaciliteter, vi kan have glæde af i fremtiden. Vi har spurgt de aktive og de foreninger, der bruger anlæggene i dag. Vi har besøgt forskellige grupper, som mødes andre steder end i hallen. Vi har hørt fra de unge, dem midt i livet og seniorerne. Og endelig har vi været i dialog med diverse fagområder i Hedensted Kommune, så vi ved, hvilke forventninger de har til idrætsfaciliteter i fremtiden.

”F.eks. ser vi, at den voksne befolkning i højere grad end tidligere søger væk fra de traditionelle idrætsanlæg og ud på stier og veje”

Strategien for idrætsfaciliteter i Hedensted Kommune er bygget op i to dele. Første del er strategiens pejlemærker – tre temaer, som mange af vores drøftelser har handlet om.
Udviklingen af fremtidens idrætsfaciliteter i de kommende år skal forholde sig til

De tre pejlemærker: Fællesskab, fleksibilitet og afstand.

Anden del er tre indsatsområder, der arbejdes med:
1. Adgang, anvendelse og formidling, 2. Indhold, kvalitet og udvikling, 3. Nye faciliteter.

I de kommende år vil vi bruge strategien til at udvikle eksisterende idrætsfaciliteter og præge etableringen af nye, så flest muligt kan være aktive i de lokale fællesskaber i Hedensted Kommune.
Det er derfor vigtigt,

  • At vi arbejder med udviklingen af idrætsfaciliteterne i et bosætningsperspektiv, så vi sikrer, at vi har de faciliteter, som også kommende borgere gerne vil benytte. F.eks. ser vi, at den voksne befolkning i højere grad end tidligere søger væk fra de traditionelle idrætsanlæg og ud på stier og veje, og derfor skal vi arbejde med, hvordan vi sikrer attraktive muligheder i natur og byrum, som er tilgængelige døgnet rundt – og samtidig formidle, hvilke muligheder, vi har at byde på, så borgerne også ved, at de eksisterer.
  • At vi arbejder med effektiv udnyttelse af de eksisterende faciliteter og sikrer, at flere, også uden for foreningsregi, kan få adgang til idrætsanlæg og haller. At finder ud af, hvordan vi kan skubbe aktiviteter i gang i haller, der ikke har så høj belægning, så vi både får effektiv udnyttelse, bedre indtjening for hallen og aktivitet i et område, hvor der ikke er så stor aktivitet.
  • At vi satser på sætte udvikling på dagsordenen sammen med hallernes ledere og bestyrelser, fordi de er afgørende for at skabe attraktive faciliteter og fællesskaber.
  • At vi etablerer en årlig inspirationsdag for alle folkeoplysende foreninger og repræsentanter for idrætsanlæg i samarbejde med Fritidsudvalget, dels for ast få nye, gode ideer, dels for at sikre, at faciliteter og foreninger følger med udviklingen.

Processen med at udvikle strategien for vore idrætsfaciliteter er sket i god dialog med borgere, foreninger, anlæg og andre kerneområder, bl.a. ved velbesøgte borgermøder, dialogmøder, interview med udvalgte målgrupper og via onlinemedier. Derfor har vi et rigtig godt grundlag for i fællesskab at sikre gode tilbud til alle kommunens borgere – både nuværende og kommende.