24. september 2021
Af: Heidi Würtz

Giv de unge en god start på voksenlivet

Lige nu starter mange unge mennesker på en ungdomsuddannelse. Nye udfordringer venter, nye venskaber skal etableres og man skal nu til at lære at stå på egne ben. En spændende tid, der også gemmer på skæg og ballade og hvor fremtiden skal planlægges. Desværre har mange unge mennesker ondt i livet og de udfordringer vi andre ser som en spændende udvikling i et ungdomsliv, er for dem et kæmpe bjerg at bestige.

På hjemmesiden Bedre Psykiatri kan man læse sig frem til alle de skræmmende tal, der viser hvor grelt det står til med vores unge mennesker. F.eks. viser det sig at 11.000 børn og unge hvert år debuterer i psykiatrien.  De har lavt selvværd, lavt livstilfredshed, de er bange for at fejle, bange for at være forkerte.  Det er en rigtig dårlig start på et kommende langt voksen- og arbejdsliv.

Som kandidat til byrådet for Socialdemokratiet i Hedensted kommune vil jeg arbejde for at vi hurtigst muligt får igangsat bedre tilbud til disse unge.

Der skal etableres hjælp og støtte under hele deres uddannelsesforløb, så de kan finde gejsten ved at gå i skole, give dem troen på sig selv, men i særdeles også finde glæden ved selve livet.

Opgaven er komplekst og kan ikke løses af skolerne, psykiatrien og forældrene alene, vi skal også have politikerne, medierne, idrætsforeningerne og naturligvis de unge med selv i denne proces. Vigtigst af alt er, at vi skal droppe kasse-tænkningen, psykiske problemer forsvinder ikke bare fordi man er blevet myndig. Det giver ikke mening af man skal starte forfra i systemet blot fordi man på papiret, er blevet voksen.

Vi må erkende at samfundet har udviklet sig hurtig over relativ kort tid og det er måske derfor, vi ser denne triste udvikling, vi har ikke været forberedte på dette. Men tallene fra Bedre Psykiatri fortæller den skinbarlige sandhed.

Der er ikke råd til at vente, derfor skal der handles nu!