08. oktober 2021
Af: Henrik Hansen

Henrik Hansen: “Alle skal høres på lige fod”

Jeg kan huske, da jeg selv gik i folkeskolen for mange år siden, at de gode sad på de forreste pladser, og dem man ikke brugte så meget tid på, sad bagerst i klassen: Den tid er heldigvis forbi.

Men når jeg tænker på, at min egen søn, som er ordblind, først nu, hvor han går i 7. klasse, har han fået den hjælp, der skal til. Det er trist at se, når ens eget barn ikke får den hjælp, som behøves.

Folkeskolen skal hjælpe og støtte alle børn – både dem, som er velfungerende, samt dem med særlige udfordringer. Det kunne gøres med fx 2-lærer ordninger eller mere individuel undervisning så alle oplever succes.

Jeg vil arbejde for, at der skal afsættes flere ressourcer til dette område, hvis jeg får indflydelse.

Vores unge

I det hele taget er det vores unge mennesker, som er fremtiden for vores kommune. Det er vigtigt, de har nogle gode og ”sunde” tilbud, så de ikke går og keder sig og måske kommer ud i dårligt selskab. Derfor skal vi have mange forskellige tilbud til vores unge. Lad os høre, hvad de selv ønsker – og på den måde give dem indflydelse på, hvilke tilbud, der skal være

Vores ældre

Men vi skal også huske de ældre omkring os. De skal opleve en kommune, der har fokus på tryghed og nærvær. Jeg kalder det ”tid til at være Gammel”, hvor vi møder det enkelte menneske med værdighed og giver den tryghed, der skal til.

Der skal være mere tid til omsorg. Vores ældrepleje er i dag presset på tid og kørelister, der giver en stresset arbejdsdag for personalet. Og den borger, der har brug for hjælpen kan måske føle at være til ulejlighed, og vil helst ikke tage for meget tid fra personalet.

Værdigheden og trygheden skal også gælde dem, som har et handicap.

Jeg har selv et hold venner, der har et barn med Downs syndrom. Og jeg kan se, at det kan være en udfordring for familien at få tingene til at hænge sammen – både økonomisk og mentalt.

Det er vigtigt, at vi som kommune støtter de børn og unge, der er fysisk og mentalt ramt. Og at vi husker på, at man skal tænke på hele familien, og ikke kun den, der er handicappet. Det skal være lettere at være anderledes end flertallet.

Jeg er født ind i en arbejderfamilie, er til dagligt ansat som faglig sekretær i 3F Horsens og har altid kæmpet for, at alle skal høres på lige fod. Det er grunden til, at jeg stiller op for Socialdemokratiet. Jeg kæmper for et bedre samfund, hvor vi kan skabe værdighed og tryghed for alle mennesker uanset status, så vi ikke får et A og et B hold.

Brug din stemme til kommunalvalget – stem på Henrik Hansen, Løsning