24. januar 2019
Af: Henrik Alleslev

Her er plads til et Kyst- og kulturhus

Folketinget har besluttet en ny struktur på turismeindsatsen i Danmark. Derfor skal Hedensted Kommune gentænke sin indsats på turist-fronten. Her kan et Kyst- og Kulturhus på den gamle færgehavn i Juelsminde være et element.

I sommeren 2016 præsenterede Juelsminde Visionsråd en Masterplan for Juelsminde. Et af elementerne i planen var et Kyst- og Kulturhus, og én af de 3 placeringer, der blev peget på, var den gamle Færgehavn, hvor Liniepavillonen ligger i dag.

Nu er Liniepavillonen sat til salg. Det giver en oplagt mulighed for at realisere Kyst- og Kulturhuset. Den mulighed vil Socialdemokratiet gerne følge op på, og vi spørger nu byrådet, om der er opbakning til, at kommunen afgiver et bud på Liniepavillonen.

”Den gamle færgehavn har et potentiale, vi får for lidt ud af, selv om der er en lille marina i vandet og et legeareal på kajen”

Kyst- og Kulturhuset på den placering giver spændende perspektiver, blandt andet:

  • Mulighed for at tænke restaurant, moderne bibliotek, turistbureau og formidling af information af natur og historie sammen.
  • Bedre balance i Juelsminde, hvor havn, strand og campingplads kan gøre byen ”sidetung” på oplevelser.
  • Faciliteter til vinterbaderne, som er ved at få lavet badebro neden for Liniepavillonen
  • Mulighed for kulturelle aktiviteter for borgerne, så der er liv i huset året rundt.

Den gamle færgehavn har et potentiale, vi får for lidt ud af, selv om der er en lille marina i vandet og et legeareal på kajen. Ved at placere et nyt Kyst- og Kulturhus der får vi skabt meget mere liv og lagt yderligere på turismeindsatsen, samtidig med at det kan blive til stor glæde og gavn for borgerne i Juelsminde.

Et Kyst- og Kulturhus på den gamle færgehavn i Juelsminde er et meget håndgribeligt bud på en investering i turisme, der fra dag et vil løfte kommunens stærkeste turistområde yderligere.