30. august 2018
Af: Liselotte Hillestrøm

Bustrafik: Her skal ikke lukkes regionale ruter

Hedensted Kommune er klar til at forhandle om en ny trafikplan. At unge mennesker skal have mulighed for at tage bussen, når de skal på gymnasiet, handelsskolen eller teknisk skole er en selvfølge. Og det har Region Midtjylland pligt til at sørge for, at de kan komme.

Den indrømmelse fik vi da ud af, at 9 lokalråd langs rute 104 sammen med Endelave Borgerforening 21. august havde inviteret til busmøde i Glud – et flot initiativ, som jeg gerne vil kvittere for.

Det er nemlig sådan, at kollektiv trafik på tværs af kommunegrænser står regionen for, mens kollektiv trafik inden for kommunegrænsen er et kommunalt ansvar.

Nu skal regionen spare, bl. a. fordi Rejsekortet sammen med Letbanen i og omkring Århus koster mange, mange millioner kroner. Der ligger lige nu et forslag om at nedlægge 27 busruter i hele regionen, heraf to i Hedensted Kommune:  Rute 104 Horsens-Glud-Snaptun-Juelsminde og rute 220 Horsens-Uldum-Ølholm-Tørring.

”Heldigvis ser det da ud til, at Regionsrådet er kommet så meget til fornuft, at vi nu kan forhandle”

Ingen af de to ruter skal lukkes, og heldigvis ser det da ud til, at Regionsrådet er kommet så meget til fornuft, at vi nu kan forhandle om tingene. Jeg tror på en fornuftig løsning, som meget vel kan betyde, at der ikke bliver lige så mange afgange på disse ruter i fremtiden.

For der er jo ingen, der har interesse i, at store busser kører næsten tomme frem og tilbage. Derfor skal vi se på andre løsninger – flexbus, teletaxa, mindre busser på nogle afgange eller noget helt fjerde.

Internt i kommunen har vi sådan set et rutenet. Skolebuskørslen er kommunal, og i stedet for at bruge hundredtusinder af kroner på at installere Rejsekort-udstyr i busserne til billettering, fandt vi i byrådet ud af, at det ville være langt billigere at lade alle køre gratis med skolebusserne. Så værsågod at stige på, hvis du kan bruge de afgangstider og forbindelser til noget.

Jeg håber stadig på, at vi kan få udsat besparelserne et år eller to, i stedet for at en ændret køreplan skal træde i kraft 1. januar 2019. Der er gode begrundelser for en udsættelse, synes jeg.

Dels har regionen indgået kontrakter, som gælder frem til 2025, med de selskaber, der kører ruterne. Det vil koste at opsige disse kontrakter, inden perioden udløber.

Dels har regionen i 2016 0g 2017 betalt for meget til Midttrafik, som driver alle de regionale ruter – inklusive Letbanen – så i år er der røget 7,3 mill. kr. og næste år følger 41,7 mill. kr. tilbage i regionskassen. Eftersom den samlede besparelse, der er lagt op til ved at nedlægge 27 ruter, er 40 mill. kr., så siger min lille regnemaskine, at et års udsættelse nok skulle kunne finansieres.  Men lad os nu se.

Allerede da regionen før sommerferien sidste år lagde op til lukning af busruter, nedsatte vi i Udvalget for Fritid og Fælleskab én temagruppe, som skal finde frem til anbefalinger til en kommunal trafikplan i tæt samarbejde med regionen. Selv om besparelserne blev stillet i bero op mod sidste års kommunal- og regionsråds-valg, har gruppen været i arbejdstøjet, og derfor er vi klædt godt på til at forhandle med regionen, og til at komme med forslag til andre transportformer end de 12 meter lange busser, som – må vi erkende – for ofte kører med for få passagerer.

Måske har du en rigtig god ide til, hvad vi skal gøre, der hvor du bor? Så hører jeg gerne fra dig.