24. oktober 2022
Af: Bent Alminde

Hvem har ansvaret for budget 2023?

Vi vil normalt ikke bruge spalteplads på at kommentere på, hvad andre politiske partier eller personer i læserbreve tillægger os af motiver. I en politisk debat bør man holde sig på egen banehalvdel og fortælle vælgerne, hvor man selv står og herunder selvfølgelig tage ansvar for de politiske beslutninger, man træffer.

I forhold til det kommunale budget 2023 skulle der spares 100 mio. kr. Det er selvsagt rigtig mange penge. Et flertal uden om S og KD har besluttet de besparelser, der skal gennemføres for at nå i mål med dem. Og derfor må flertallet naturligvis selv påtage sig det ansvar.

Vi kunne under budgetarbejdet have ønsket en bedre proces. Det er fx vigtigt, at når man vælger at inddrage kommunens borgere til at komme med løsningsforslag, da skal der være tid nok til at kunne læse og overveje samtlige 500 forslag. Ellers er det at gøre grin med de mange mennesker, der har brugt tid på at udarbejde høringssvar. Vi mener, at høringssvarene nu skal bruges i det kommende budgetarbejde.

Nu er budgettet vedtaget for 2023; men hvordan vil situationen være i 2024, 2025 og 2026? Ja, der skal fortsat findes besparelser de kommende år.

Vi tror ikke på, at der år efter år vedblivende kan findes besparelser på børne- og skoleområdet, på ældreområdet, på handicapområdet osv. osv. Det er en nedadgående spiral på hele velfærdsområdet; og den må stoppes!

Som ansvarlige politikere er vi nødt til at få skabt en robust økonomi for Hedensted kommune. Det er grunden til, vi har lagt op til en gennemgribende undersøgelse – og efterfølgende ændring af kommunens struktur. Den viden, der skal ligge til grund for undersøgelsen, findes i de mange analyser, der allerede er lavet. Derfor kan der relativt hurtigt igangsættes de nødvendige processer, således der kan foreligge et ordentligt gennemarbejdet grundlag for budgetlægning 2024 og årene frem.

Det, mener vi i S, er at tage ansvar for økonomien i kommunen. Og vi håber, at alle partier vil bakke op om målet: En robust økonomi, grøn omstilling og kvalitet i velfærdsydelserne.