Kandidater

Ny kandidat

Arbejder som indkøber. Anja har fokus på børn/unges trivsel, de frivillige/foreninger, og arbejdet for flere lejeboliger samt flere cykelstier i vores skoledistrikt.

Hybenvej 38, Rask Mølle

Se blogindlæg

Opgaver og udvalg

Salgskonsulent, født 1962
Åparken 20, 7171 Uldum

Valgslogan 2021
Flere fastansatte på børne- og ældre- /handicapområdet. Udvikling i landsbyerne samt øget fokus på grøn omstilling.

Se blogindlæg

Ny kandidat

Født i 1963. Arbejder som familieplejer og stiller op til byrådet for første gang. Er gift med Kim, og bor i Stouby sammen med plejebørn og har selv to voksne sønner. Har fokus på handicap- og børne- ungeområdet. Ønsker via den gode dialog at få styr på bureaukratiet og få mennesket i centrum.

Borgergade 18, Stouby

Se blogindlæg

Finn Kejfe Abrahamsen

Ny kandidat

Født i 1965 og uddannet kommis og pilot og har også en bachelor i pædagogik. Arbejder nu som dagtilbudsleder i Skanderborg kommune. Er gift med Gitte og bor i Hedensted og sammen har de to voksne sønner. Stiller op til byrådet for første gang og har som mærkesager mere uddannet personale omkring børn og unge. Ønsker at styrke ungdomsuddannelsen og det lokale idræts- og foreningsliv.

Ringparken 5, Hedensted

Se blogindlæg

Opgaver og udvalg

Lærer, født 1968
Rådyrvej 1, 7160 Tørring

Valgslogan 2021
At skabe de bedste rammer for mennesker med fysisk eller psykisk handicap. Fokus på at bekæmpe ensomhed og at fremme fællesskabet.

Se blogindlæg

Ny kandidat

Født 1973. Bor i Lindved og er gift med Johnny og stiller op for første gang. Uddannet pædagog og har arbejdet med børn, unge, ældre og handicappede. Har også i en periode været selvstændig med egen tebutik i Vejle. Er pt ansat ved Falck som poder. Engageret i det lokale kultur- og foreningsliv i Lindved. Vil arbejde for at være den direkte kontakt fra landsbysamfund til bystyret samt være med til at forbedre vilkårene for ”manden på gulvet” indenfor velfærdsområdet.

Højagervej 11, Lindved

Se blogindlæg

Ny kandidat

Født i 1962. Bor i Snaptun og er gift med Peter og har 2 sønner. Uddannet socialpædagog og arbejder nu som områdeleder i Skanderborg med børn, unge og familier. Stiller op til byrådet i Hedensted kommune for første gang, men har en del erfaring med politisk arbejde som tidligere medlem af Socialdemokratiet i Horsens. Vil som politiker arbejde for at gøre alle børn og unge i Hedensted Kommune klar til livet.

Fiskerparken 3, Snaptun

Se blogindlæg

Opgaver og udvalg

Boligforeningsdirektør, født 1961
Bankagervej 60, Ølsted 8723 Løsning

Valgslogan 2021
Jeg vil fortsat være med til at skabe de bedste rammer for borgere og erhvervsliv i vores kommune

Se blogindlæg

Ny kandidat

Født i 1976. Bor i Løsning med mine 3 børn, som er en datter på 18 år og 2 drenge på 14 år. Udlært i autobranchen og har bl.a. arbejdet som buschauffør i 5 år. Arbejder i dag i 3F Horsens og omegn som faglig sekretær. Stiller op for første gang til byrådet, fordi jeg interesserer mig meget for politik. Vil bl.a. gerne arbejde for en bedre folkeskole og flere og bedre tilbud til børn og unge samt de ældre, hvor vi skal have fokus på mennesker, så vi kan skabe tryghed  og nærvær.

Frederiksbergvej 46B, st tv, Løsning

Se blogindlæg

Opgaver og udvalg

Selvstændig, født 1966
Nordbygaardvej 66, 8721 Hedensted

Valgslogan 2021
Hedensted Kommune skal fortsat være et af de bedste steder at bo i kongeriget.

Se blogindlæg

Opgaver og udvalg

Borgmester, født 1973
Fasanvej 7, 7130 Juelsminde

Valgslogan 2021
Vi skal lave verdens bedste kommune

Se blogindlæg

Ny kandidat

Født i 1975. Bor i Aale og er gift med Marianne og far til to sønner, hvoraf den ene er flyttet hjemmefra. Er tidligere slagteriarbejder, men har på grund af en arbejdsskade måttet stifte spor og er nu bybuschauffør i Horsens. Stiller op til byrådet for første gang. Vil bl.a. arbejde for høj prioritering af trafiksikkerhed og flere cykelstier i vores naturskønne område. Desuden arbejde for krav om børneattest til alle buschauffører.

Aale Bygade 21, Aale

Se blogindlæg

Ny kandidat

Født i 1987. Gift med Simone og bor i Juelsminde med to børn på 12 og 8 år. Er uddannet antropolog (cand. scient. anth) ved Aarhus Universitet, men arbejder pt. som maskinarbejder på JUAL A/S i Juelsminde. Er meget interesseret i politik og er valgt til kasserer i partiforeningen. Stiller op til byrådet for første gang. Vil især arbejde for at løfte kvaliteten i hele skoletilbuddet. Børn og unges udvikling og trivsel er vigtig, og der er behov for at skabe flere fritidstilbud og væresteder til de unge. Vejledning til unge om uddannelse og erhverv skal styrkes og være mere rettet mod arbejdsmarkedet.

Kejsdalen 44, Juelsminde

Se blogindlæg

Opgaver og udvalg

Selvstændig, født 1962
Vestergårdsmarken 4A, Hornsyld

Valgslogan 2021
Vil fortsat arbejde for stærke lokalsamfund, sammenhængskraft og sunde fællesskaber, fordi det handler om mennesker.

Se blogindlæg

Louise Stenmann Larsen

Ny kandidat

Født i 1974. Bor i Ølholm med min søn Matthias, der har en sjælden genfejl. Er oprindelig social- og sundhedsmedhjælper, men de senere år har jeg fået tabt arbejdsfortjeneste for at passe Matthias derhjemme. Er også udlært hundetræner, og træner jagt og markprøve og underviser andre. Stiller op til byrådet for første gang. Vil arbejde for en fornuftig forvaltning af de sociale love, så kommunen er medspiller og ikke modspiller overfor de borgere, der har specielle udfordringer

Ølholm Bygade 60, Ølholm

Se blogindlæg

Ny kandidat

Født i 1978. Kom til Danmark fra Rumænien i 2010, hvor jeg startede med at gøre rent. Er nu uddannet softwareingeniør og arbejder på Learnmark i Horsens med virtual reality, der i praksis betyder at eleverne ved

hjælp af digitale ”briller” kan oplæres i forskellige færdigheder. Bor i Løsning med min kone Viorica og vore to børn på 6 og 7 år. Stiller op til byrådet for første gang, fordi jeg er interesseret i politik og bl.a. gerne vil arbejde for bæredygtige løsninger i den grønne omstilling.

Saturnvej 8, Løsning

Se blogindlæg

Opgaver og udvalg

Partner og salgschef, født 1955
Jernbanegade 36 A, 8723 Løsning

Valgslogan 2021
Vi skal tænke grønt, og miljøregler skal overholdes af alle – også af havdambrug.

Se blogindlæg

Ny kandidat

Født i 1971. Bor i Barrit med mand og to børn. Arbejder som skolesekretær, tillidsrepræsentant og personaleleder. Stiller op til byrådet for første gang. Ønsker at støtte op om ildsjælene og foreningerne i lokalsamfundene og være talerøret ind i byrådssalen. Styrke skolerne med fokus både på de udfordrede og på de dygtige elever samt øge fokus på den unge generation generelt.

Høkervej 6, Barrit

Se blogindlæg