18. december 2018
Af: Claus Thaisen

Klar med plan for plejehjem 
for dem, der rammes af demens

I Hedensted Kommune som i hele Danmark bliver vi flere ældre, og flere rammes af demens. Det skal vi naturligvis handle ud fra, også da vore nuværende plejehjem ikke er tidssvarende nok til håndtering af flere borgere.

Som byrådet besluttede i budget 2019, skal vi udvalget for Social Omsorg, som jeg er med i, hurtigst muligt sætte gang i en ny demensstruktur med tidssvarende boligforhold og med optimale forhold for borgerne og personalet.

Processen startede i 2017, bl.a. med besøg på moderne demensplejehjem i andre kommuner. Byrådet har også haft temadrøftelser om demensstruktur og demensstrategi.

To forslag klar

Det nye udvalg har i 2018 holdt møder med administrationen, Seniorrådet samt medarbejdergrupper, og netop nu ligger der to løsningsforslag for den nye demensstruktur.

  1. Et plejehjem med 60 boliger til borgere, ramt af demens, 7 aflastningspladser og 20 daghjemspladser samt 2 daghjem placeret decentralt for borgere, ramt af demens.
  2. Et plejehjem med 53 boliger til borgere, ramt af demens, 7 aflastningspladser og 20 daghjemspladser, 1 satellit/skærmet enhed med ca. 7 plejeboliger på andet plejehjem + 2 daghjem på andre plejehjem for borgere, ramt af demens.

Medarbejderrepræsentanter, Seniorrådet samt flertallet i udvalget anbefaler løsningsforslag 1.

Bl.a. udtaler Seniorrådet og medarbejderne, at med ét centralt demensplejehjem sikres en høj og ensartet kvalitet i pasningen af vore demente borgere, og at et nyt centralt demensplejehjem også vil være en attraktiv arbejdsplads.

Bemærk, at der fortsat vil være pladser til lettere demente borgere i nærområdet, hvis borgeren ønsker dette.

Med den nye demensstruktur i kommunen, vil det over tid give flere pladser til ældre borgere på de lokale plejehjem, så jeg er sikker på det bliver en win-win situation.

Hvordan kommer vi dertil?

Men et er at opføre et nyt demensplejehjem med optimale forhold for borgerne og de ansatte, noget andet er jo de kollektive transportudfordringer, det giver at besøge ens pårørende på hjemmet.

I udvalget for Fritid og Fællesskab har vi taget denne udfordring op, og som Liselotte Hillestrøm forleden skrev, starter vi i 2019 et oplysningsarbejde for mulighederne, vi som borgere har ud over busserne. Det er jo ingen hemmelighed at især bustransport på tværs af kommunen er mangelfuld, og som det ser ud lige nu, kommer der ikke flere busser i kommunen.

Men kommunen tilbyder (allerede nu) transportmulighederne “Flexbus” og “Flextur”, som er mindre biler, der enten kører fra/til et busstopsted eller fra din bopæl til anden bopæl. Rigtig gode og prisbillige løsninger.

Jeg er fra udvalget for Fritid og Fællesskab udpeget til den nye styregruppe, der sammen med Midttrafik, Regionen og kommunen skal planlægge den nye oplysningskampagne i 2019.

Jeg tror på, at de to løsninger fra udvalgene og byrådet vil gå hånd-i-hånd, så borgerne oplever gode løsninger fra Hedensted Kommune, både når det gælder vore demente medborgere, og når det drejer sig om kollektiv transport.

 

”Bl.a. udtaler Seniorrådet og medarbejderne, at med ét centralt demensplejehjem sikres en høj og ensartet kvalitet”