01. november 2021
Af: Kasper Glyngø

Klimaforandringerne er vor tids største udfordring

De valg, vi træffer i dag, har afgørende betydning for den klode, det Danmark og den kommune, vi efterlader til kommende generationer. Regeringen og Folketinget har fastsat et mål, der hedder 70 pct. lavere CO2-udledning i 2030.

I Hedensted Kommune, har vi – i bestræbelsen på at nå de udstukne CO2-mål-tilsluttet os det landsdækkende DK2020-samarbejde. Indtil nu er det lykkes os at reducere vores CO2-forbrug med 40 pct. Så der er stadig et godt stykke vej til de 70 pct. Især på energiområdet har vi som kommune mulighed for at præge udviklingen. Det kunne for eksempel være ved at flere husstande kan få fjernvarme, der ofte er den mest økonomiske måde at mindske CO2 udledning på. I snit har 64 pct. af boligerne fjernvarme i Danmark. I vores kommune er det kun 30 pct. Fremstillingsvirksomheder står for 43 pct. af CO2-udledningen i Hedensted Kommune. Heldigvis oplever jeg i den grad, at virksomhederne gerne vil bidrage med at få et mindre CO2 aftryk. Flere har været i gang længe, og andre er i fuld gang med at finde grønne løsninger.

Jeg er optimistisk i forhold til, vi i Hedensted Kommune kommer i mål. I takt med, at der gøres nye teknologiske fremskridt, vil innovative projekter forhåbentlig fortsætte med at skyde op. Vi skal som kommune naturligvis også selv bidrage. Som eksempel på innovative løsninger kan jeg pege på Klimavejen i Hedensted og Termovejen i Hornsyld, hvor vi udnytter opsamlet regnvand under vejen til både opvarmning og afkøling af boliger. I en moderne kommune tænker vi på CO2, affald, forbrug af ressourcer, klima, biodiversitet og rent vand. For vi skal i mål med 70 pct. lavere CO2-udledning i 2030.

Kasper Glyngø (S)

Borgmesterkandidat

Fasanvej 7,
7130 Juelsminde