28. oktober 2022
Af: Daniel Toft Jakobsen

Klimasikring er et fælles ansvar

Klimaforandringerne er årsag til, at Juelsminde skal højvandssikres for op mod 100 mio. kr. Hedensted kommune har i 2019 igangsat projektet, og sammen med Juelsminde Digelag arbejdes der nu på at klimasikre den ca. 6 km lange kyststrækning rundt om Juelsminde.

På finansloven for 2021 blev der afsat en pulje på 350 mio. kr. til kystbeskyttelse og højtvandssikring, som kommunerne har kunnet søge midler fra. Dette var en markant opprioritering af området. Puljen er imidlertid stadig beskeden i forhold til det, det koster at højvandssikre de kystbyer i Danmark, der er i fare for oversvømmelser i forbindelse med stormflod og ekstremt højvande. Og når de sidste 150 mio. kr. fra kystpuljen udloddes i 2023, er der ikke på nuværende tidspunkt flere statslige midler afsat.

Det er ifølge Kystbeskyttelsesloven op til kommunerne at lave en model for finansiering. Kommunerne kan vælge at finansiere det hele – eller de kan lade regningen eller dele af regningen gå videre til de grundejere, der opnår beskyttelse. Der er allerede eksempler på en kommune, der har betalt det hele, en kommune, der har betalt halvdelen – og en kommune, der lader grundejerne betale det hele.

Efter min mening skal klimasikringen ikke kun betales af dem, der tilfældigvis bor ved de udsatte kyster.

Det er jo ikke borgerne i Juelsminde, der alene er skyld i klimaændringerne. Men for mange kommuner vil det være en uoverkommelig opgave at skulle finansiere det selv. Derfor skal staten på banen og bidrage mere til betalingen for den klimasikring, som er helt nødvendig i Juelsminde og andre steder.