01. november 2021
Af: Liselotte Hillestrøm

Kollektiv trafik – lokale løsninger?

At have en høj service på kollektiv trafik i en kommune, hvor 90% af husstandene har mindst en bil til rådighed, er efter min mening en økonomisk umulig opgave.

Når ikke Hedensted kommune kan komme ud af Midttrafik, så skal vi udnytte de muligheder, der er i Midttrafik, optimalt.

Jeg vil fortsat arbejde for, at kommunen kan udstede pendlerkort til de borgere, der kun har FlexTrafik som mulighed for at komme frem og tilbage til arbejde eller uddannelse.

Det skal koste det samme for borgeren, som havde det været en almindelig busrute, man benyttede.

Buskørsel på tværs i vores kommune tror jeg ikke på, vi løser med busruter – så kommer der bare flere store blå busser til at køre tomme rundt. Nej, vi skal turde at arbejde med lokale løsninger. Og der kan være stor forskel på, hvad behovet er, hvis man f.eks. bor i Rårup eller i Åle.

I de senere år har vi arbejdet med borgerbudgetter, hvor det er de lokale, der i en demokratisk proces har besluttet, hvad pengene skal bruges til.

Den metode vil jeg foreslå, vi prøver at bruge til at løse, hvordan vi kan give en tranportservice fra den lokale by til centerbyerne og til Horsens og Vejle.