01. august 2019
Af: Liselotte Hillestrøm
Billed: Glud Museum

Kultur er noget, vi bruger til hverdag

I dag er det 1. august. Vi tager hul på årets sidste sommermåned med premiere i aften på Palsgaard Sommerspils årlige musical på Danmarks Smukkeste Friluftsscene. I den kommende weekend har Glud Museum høst- & markedsdage. To kulturelle fyrskibe i Hedensted Kommune.

Men kultur er meget andet en museer og musicals. Kultur er også det, der foregår i hverdagen i foreninger, forsamlingshuse og andre fællesskaber overalt i kommunen – privat såvel som kommunalt.

”Frivillige ildsjæle og medhjælpere findes fordelt i mange af vore byer, og det er dem, kommunen – byrådet – skal være klar til at støtte.”

Vi har musikskole, billedskole, dramaskole og aftenskoler med tilbud om mange aktiviteter. Og vi har foreninger af næsten enhver art og for enhver interesse. Nogle helt lokale, andre med medlemmer flere steder fra. Nogle tilbud er private, andre er kommunale. Men det hele er kultur. Hverdagskultur.

Den slags kultur, der er med til at skabe fællesskab og identitet, både helt lokalt og heldigvis også på langs og tværs af kommunen. Frivillige ildsjæle og medhjælpere findes fordelt i mange af vore byer, og det er dem, kommunen – byrådet – skal være klar til at støtte.

I Udvalget for fritid og fællesskab har vi besluttet at gøre en ekstra indsats for at få fortalt, hvor omfattende hverdagskulturlivet i Hedensted Kommune er. Jo flere der er med, jo mere får vi ud af de midler, der bliver brugt på kulturen.

Når det store, kommunale budget skal lægges, er der en lang række opgaver, som SKAL løses. Børnepasning, undervisning, vejnet, ældrepleje for blot at nævne nogle af de økonomisk tunge poster. Andre områder KAN vi prioritere – herunder kulturen. Jeg er dog ikke tvivl om, at vi SKAL prioritere fritid og kultur, da det er kittet, der holder kommunen sammen og gør det værd at leve og bo her, hvor vi har valgt at være.

Vi bruger ikke mange penge pr borger til kultur, men jeg er stolt over, hvad vi formår med de forholdsvis beskedne beløb, vi bruger. Og vi har potentiale til at få endnu mere ud af de midler, der allerede investeres i aktører og aktiviteter. Ved at samle, understøtte, udvikle, koordinere, kvalificere og synliggøre, hvad der sker, kan vi i flok løfte alle dele af kulturlivet endnu mere i de kommende år.

”Her arbejdes med en ide om, at Hedensted Kommune i 2021 skal ansøge om etableringen af et egnsteater.”

Bibliotekerne er den største kommunale kulturinstitution og dermed naturligt i fokus. Glud Museum er som statsanerkendt museum kommunens fyrtårn på museumsområdet, og derudover byder en række mindre museer på formidling om lokal kulturhistorie. Også her skal der ekstra fokus på, hvordan museerne kan bidrage til aktiviteter på tværs af kerneområder og lokale kulturaktører.

Et andet indsatsområde er teaterprojektet ”Generalforsamlingen” og et evt. nyt teaterprojekt i 2020. Her arbejdes med en ide om, at Hedensted Kommune i 2021 skal ansøge om etableringen af et egnsteater – med udgangspunkt i den lokale tilgang til kulturlivet og i de kvaliteter, kommunen har. Det kræver interesse hos og opbakning fra aktører og borgere i øvrigt – og det bliver helt sikkert et af emnerne på den inspirationsdag med workshop, som vi planlægger at gennemføre i løbet af efteråret for kulturaktørerne på tværs af kommunen, foreningerne og borgerne.