18. august 2020
Af: Louise Stenmann Larsen

Louise er ny S-kandidat til KV 2021

Om godt et år har vi kommunalvalg – og til den tid vil man kunne sætte et socialdemokratisk kryds ved Louise Stenmann Larsen, der siden 1996 har boet i Ølholm.

Hun stiller op til byrådet, fordi hun med sine 45 år gerne vil bidrage til, at kommunen er medspiller i stedet for modspiller, når de praktiske problemer skal løses indenfor eksempelvis handicapområdet.

Her har Louise selv stor erfaring, fordi hun er mor til et multihandicappet barn, Matthias, som i dag er 15 år, men udviklet som et barn mellem 1½ og 3 år. Han har svær epilepsi og autisme – og på grund af epilepsien skal han overvåges 24 timer i døgnet for ikke at blive yderligere skadet af de krampeanfald, som uventet kan dukke op også om natten.

Kommunen skal være en medspiller, ikke en modspiller

Selvom Mathias egentlig er berettiget til en institutionsplads, har Louise taget det valg selv at passe Mathias hjemme i de timer, hvor han ikke er i skole eller i aflastning. Hedensted kommune betaler hende tabt arbejdsfortjeneste for de 28 timer, som hun i sin tid havde på Jelling Plejehjem, hvor hun brugte sin uddannelse som social og sundhedsmedhjælper, da Mathias var lille. Dengang var Mathias far der også til at hjælpe, men faderen havde svært ved at takle udfordringerne med et multihandicappet barn. Derfor blev parret skilt, så Louise i dag har den fulde forældremyndighed over Mathias. De har dog bevaret et godt forhold til hinanden, og faderen ser i dag jævnligt Mathias.

“Verdens bedste sagsbehandler”

Når Louise fortæller om, hvordan hun har klaret udfordringerne, fremgår det tydeligt at hun har kendt Hedensted Kommune både som medspiller og som modspiller. Lige nu føler hun, at kommunen er medspiller, og at hun har ”verdens bedste sagsbehandler”.

Det var bestemt ikke tilfældet, da hendes daværende sagsbehandler i 2017 pludselig meddelte hende, at hun var anklaget for socialt bedrageri for et beløb på i alt 153.000 kr., fordi hun havde tjent penge ved at have taget nogle vagter på Jelling plejehjem, for at forsøge at bevare en tilknytning til sit gamle fag. Efter diverse møder og efter at Louise havde hyret en advokat kom beløbet ned på 18.000 kr., og efter at sagen var blevet behandlet i den sociale ankestyrelse måtte kommunen helt frafalde kravet og betale Louise de 18.000 kr. tilbage.

Også stor interesse for natur og miljø

Det er blandt andet i denne sag, at Louise har fået øjnene op for, hvor meget de lokale politikere kan betyde. Hun mødte således stor forståelse for sin sag ved de to socialdemokratiske politikere Johnny Sørensen og Hanne Grangaard – noget der fik hende til at melde sig ind i partiet, og som i dag er baggrunden for, at hun stiller op til byrådet ved næste valg.

Louises interesser er ikke kun knyttet til forvaltning indenfor socialområdet – hun har også fokus på kommunens rolle indenfor f.eks. natur og miljø. Hendes meget store hobby er træning af hunde, specielt FT Spaniels dvs. den gruppe af racen Spaniels, som avles på grund af deres brugsegenskaber og ikke deres udseende. Hun købte sin første hund, da hun som 18-årig flyttede hjemmefra og hun er udlært hundetræner – en egenskab, der også udnyttes, når hun træner vanskelige hunde for andre. Hun nyder at kunne bruge det store rekreative område Uldum Kær, der ligger tæt på hjemmet, når hun skal lufte sine hunde, og hvor hun i en specialcykel også kan have Mathias med på tur.

Louise går ind for ret og rimelighed

Louise ser fortrøstningsfuld på fremtiden – selvom der er en vis usikkerhed mht. hvad der skal ske med Mathias, når man bliver 18 år og hun efter de gængse regler ikke længere kan få tabt arbejdsfortjeneste for selv at passe ham. Måske kan hun få lov at beholde ham hjemme nogle år endnu, fordi det jo er en stor besparelse for kommunen, så længe de ikke skal betale en institutionsplads for ham.

Hun går ind for ret og rimelighed indenfor den gældende lovgivning og hvis hun kommer i byrådet, vil hun blandt andet arbejde for en fornuftig forvaltning af de sociale love, så kommunen er medspiller og ikke modspiller overfor de borgere, der har specielle udfordringer.