18. maj 2019
Af: Daniel Toft Jakobsen

Mere luft til børnefamilierne

Mange børnefamilier gisper efter vejret. De danske er nemlig blandt de børnefamilier i Europa, hvor forældrene samlet set arbejder mest. Så der er ikke så meget at sige til, at nogle taber pusten.

Det må godt gøre lidt ondt på os, når vi hører, at 43 % af alle danske børnehavebørn ifølge Børnerådet synes, at deres forældre har ”rigtig meget travlt”. Det slider på de nære relationer til børnene, når mor og far er meget væk fra hjemmet. Og det slider på parforholdet.

”Hvis de nære relationer i familien er noget af det mest afgørende for vores trivsel som mennesker, hvorfor så ikke tænke dem mere ind i politikken?”

Dette er ikke sagt for at drive hetz mod børnefamilierne. Tværtimod. Jeg er selv en familiefar, der prøver at balancere familie- og arbejdsliv efter bedste evne.

Men hvorfor ikke give børnefamilierne noget luft?

Det er værd at overveje, om vi som samfund har været gode nok til at prioritere de nære relationer. Hvis de nære relationer i familien er noget af det mest afgørende for vores trivsel som mennesker, hvorfor så ikke tænke dem mere ind i politikken?

For det første kunne vi give forældre bedre vilkår til at passe deres børn ved sygdom. I Sverige er forældre f.eks. langt bedre hjulpet ved børns sygdom end i Danmark.

For det andet kunne vi – sammen med arbejdsmarkedets parter – se på, om ikke vi kan give bedre muligheder for at gå op og ned i arbejdstid i forskellige faser af livet. Det ville f.eks. gøre det muligt at skrue en lille smule ned for arbejdstiden, mens børnene er små. Forhåbentlig til gavn for både forældre, børn og de nære relationer.

For det tredje kunne vi investere mere i parforholdet. Alt for ofte kan manglen på luft i kalenderen blive til kold luft forældrene imellem. Er det en samfundsopgave? Ja, måske skal vi lade os inspirere af de kommuner, der har indført gratis parrådgivning til forældre med børn.

Vigtigt er det at give børnefamilierne luft og bedre mulighed for at investere i de nære relationer, der betyder allermest.