03. oktober 2022

Nu skal vi lægge sporene til Hedensteds fremtid

Socialdemokratiet går til dette års budgetforhandlinger med et stærkt ønske om samarbejde og opbakning. Vi skal løse næste års budget og stå sammen om en svær udfordring. Men budgettet kalder også på nye handlinger. Derfor går vi til forhandlinger med et markant fokus: Vores nuværende struktur skal have et eftersyn. Det er her, vi kan finde pengene og mulighederne for fremtiden.

Tilbage i 2007 blev der skabt en række nye kommuner. Hedensted blev født som et ægteskab mellem Tørring/Uldum, Hedensted og Juelsminde kommuner. Ønsket var at skabe en ny kommune med de særlige muligheder og kendetegn, der var kendetegnende af tre gamle kommuner. Derfor var strategien at skabe en decentral landkommune med vægt på det lokale og med fokus på at bevare de stærke fællesskaber.

Og det er lykkedes. Der er forskel på Hedensted og de omkringliggende bykommuner. Vi har skabt en kommune, hvor de små samfund og det nære har fået mere plads og særlig opmærksomhed.

Her 15 år efter bliver mange af landets kommuner og vores samfund udfordret. En krig midt i Europa, et energimarked i kaos, fald i væksten og en udfordret økonomi for os alle – fra virksomheder, samfund og kommunens økonomiske muligheder.

Et meget svært budget
Hedensted Kommune lægger i disse dage planer for et nyt 2023-budget. Der skal findes 100 mio. i besparelser. Et kæmpe sparekatalog har været sendt i høring hos borgere og medarbejdere, og der er kommet over 500 høringssvar tilbage til administrationen og politikerne. 10 gange flere end de tidligere – med et stort og grundigt engagement og mange bekymringer for fremtiden.

Sparekataloget er omfattende, og besparelserne rammer alle. Fra foreningslivet, de handicappede, de ældre og vores børn. Debatten har især handlet om skolelukninger og andre institutioner.

Tid til eftersyn og fokus
Derfor går Socialdemokratiet til dette års budgetforhandlinger med et væsentligt fokus. Vi er nødt til at se på den måde, vi har sat vores kommune sammen på, så det får et eftersyn. Det handler om strukturen og modellen, vi har organiseret os på siden 2007.

Siden Hedensted Kommune, som vi kender den i dag, blev grundlagt i 2007, er der ikke sket nævneværdige ændringer af vores struktur. Vi har det samme antal skoler og stort set samme antal børnehaver, plejehjem og rådhuse som tidligere. Det på trods af, at verdenen omkring os forandrer sig med lynets hast.

Den nuværende struktur har tjent os godt i 15 år. Men nu er omstændighederne af en sådan karakter, at det er nødvendigt at give den et serviceeftersyn. Det er vel heller ikke helt urimeligt? Hvor mange virksomheder og organisationer har præcis den samme struktur som for 15 år siden?

Derfor vil vi gå til budgetforhandlingerne med det forslag, at vi laver en strukturanalyse, der omfatter:

 • Den samlede kommunale bygningsmasse
 • Skolestrukturen
 • Plejehjemsstrukturen
 • Det specialiserede område

Vi skal være klar i 2023
Arbejdet skal være afsluttet og præsenteres for kommunalbestyrelsen i maj 2023. Det kan virke hurtigt, men vi har stort set al det materiale, vi skal bruge i skufferne, og der er ingen grund til, at borgere og medarbejdere skal holdes i uvished i unødvendig lang tid.

Vi tror ikke på, at det ’kun’ er skolerne, der skal holde for. På skoleområdet skal der ske forandringer, men det skal som på alle andre områder ske på et grundlag, der er underbygget af mere end blot økonomi.

Vi tror på, at vi sammen kan forandre meget til det bedre.
At vi kan ende ud med en ny struktur, der bl.a. underbygger:

 1. Øget faglig robusthed og kvalitet i opgaveløsningen
 2. Fortsat sikrer det nære og lokale engagement
 3. Bedre mulighed for rekruttering og fastholdelse
 4. Råderum til at imødekomme udfordringer og ambitioner

Vi skal finde penge til fremtiden
Lige nu skal vi finde 100 mio. kr. til næste års budget. Det er et vilkår, så lad os få det vendt til noget positivt.
Mange tror fejlagtig, at vi ved at reducere med 100 mio. kr., så har vi skabt sikkerhed for økonomien i fremtiden. Det er ikke tilfældet.

Der venter flere økonomiske udfordringer:

 • Et anlægsefterslæb på omkring kr. 600 mio. alene på bygninger på børneområdet
 • Ambitioner om grøn omstilling og vækst, der kræver investeringer
 • En allerede færdig skole-, børne- og ungepolitik, som vi i to år ikke har kunnet finansiere
 • Et socialområde, der er voldsomt udfordret af tilgang af flere borgere

Blot for at nævne nogle eksempler.

En ændring af vores struktur giver os markante muligheder for at skabe en bedre kommune.

Socialdemokratiet i Hedensted kommunalbestyrelse