19. februar 2019
Af: Steen Christensen

Ny omfartsvej – til gavn for mange og til gene for ingen

Protesterne væltede ind, da det daværende Hedensted Byråd begyndte at tale om, at der skulle anlægges en ringvej fra Hovedvejen syd for Hedensted til Gesagervej.

Det er ved at være 15 år siden. Det samme var tilfældet med Vestvejen få år senere. Og går man 15-20 år længere tilbage, så rasede debatten over hele landet: Skal vi virkelig have en fast forbindelse over Store Bælt? Hvorfor det? Hvad vil det ikke koste? Det kan aldrig betale sig. Der er ikke brug den….

Nu er der en væsentlig forskel på de 21 milliarder kroner, der blev brugt på den faste forbindelse over Store Bælt, og så de millioner, Hedensted Kommune har at bruge på en ringvej. Men i dag er der vel bred enighed om, at forbindelsen over Store Bælt, der kunne indvies i slutningen af 1990’erne. var en god ide, som Vestre Ringvej uden om Hedensteds bymidte også viste sig at være det tilbage i 2005.

Lige nu gælder det så protesterne mod Hedensted Kommunes næste større vejprojekt – vejen øst om Hedensted fra Dalbyvej i syd til Hovedvejen i nord. Reelle protester er måske så meget sagt, for så vidt jeg kan vurdere, går protesterne mest på, at en gruppe slet ikke kan se, at der vil blive hårdt brug for den vej, og synes, at pengene skal bruges andetsteds. Der er denne gang ikke rigtig noget med, at vejen generer nogen, eller at den vil støje for meget.

Og det er selvfølgelig glædeligt. For et af formålene med vejen er netop at aflaste veje ved boligområder, hvor trafikken kan genere. Constantiavej for eksempel, men også andre boligområder i ”Østbyen”, der udbygges kraftigt også i de kommende år.

Det er således langtfra kun til gavn og glæde for grusgravtransporterne fra Ørum til Horsens, at vejen anlægges. Sådan har nogle af modstanderne desværre fået det til at lyde.

Vejen er derimod udtryk for rettidig omhu. Det er selvfølgelig ikke for sjov, at et samlet Teknisk udvalg og et forhåbentligt flertal i byrådet, er klar til at bruge et pænt stort, tocifret millionbeløb på vejen.

Vi kan alle sammen finde områder, vi mindst lige så gerne ville bruge pengene på. Men jeg og mange med mig er altså af den overbevisning, at en vej øst for de nye store boligudstykninger er en nødvendig del af fremtidens infrastruktur omkring Hedensted.

Jeg glæder mig over, at vi i det daværende byråd holdt fast i, at Vestre Ringvej var en nødvendighed, for at den voksende biltrafik kunne afvikles på fornuftig vis den anden vej rundt om byen. Og over, at et stort flertal i Folketinget trods massive, folkelige protester mente, at en fast forbindelse over Store Bælt var pengene værd – til gavn for rigtig mange og til gene for slet ingen.

Som det er tilfældet med den ny omfartsvej øst om Hedensted.