16. juni 2020
Af: Hanne Grangaard

Ny Skolepolitik – alle skal i arbejdstøjet

Mange ting er sket på Læringsområdet siden mit læserbrev i marts om vores nye – og Ungepolitik og vores Skolepolitik. En stor skoleanalyse har været i gang og mange af de ting vi godt vidste, at der skulle gøres noget ved, er nu kommet frem i dagens lys.

 

Jeg vil dog forholde mig til vores nye Skolepolitik, som er blevet en rigtig god, flot og gennemarbejdet politik. Alle, der har haft lyst, har været med ind over, lige fra forældre til børn, personalet på skolerne, handicaprådet m.fl.

Samtidig er der kommet 45 høringssvar, hvor der er bidraget yderligere til vores nye Skolepolitik. Det har været en fantastisk proces og en god fornemmelse at inddrage alle.

Når nyt skal implementeres og når en skole analyse peger på mangler, så kræver det at vi alle kommer i arbejdstøjet. Hvis vores nye Skolepolitik ikke “kun” skal forblive et flot dokument på vores hjemmeside, så kræver det, at der tilføres 33 millioner til området. Det er rigtig mange penge, derfor vil det også blive en løbende proces.

Det har været en fantastisk proces og en god fornemmelse at inddrage alle.

Samtidig står vi i Læring og mangler 18 millioner til kommende skoleår, I indeværende skoleår var det 7 millioner, som “kassen” måtte understøtte området med. Det kan til stadighed undre mig, at da man for 5 år siden så ind i disse tal, med dalende elevtal, at man ikke dengang lavede en plan for fremtiden. Rettidig omhu plejer vi at kalde det i Byrådet.

Havde man gjort noget tidligere, så havde vi stået et andet sted i dag, men sådan er det ikke. Vi i Læringsudvalget er i skrivende stund ved at få lavet beregninger på forskellige tiltag. Nu får vi rent faktuelt et datagrundlag at arbejde ud fra. For at det skal lykkedes, så skal vi virkelig trække i arbejdstøjet. Alt bør analyseres og gennemarbejdes.

 

Selv har jeg siden jeg startede i Læringsudvalget kæmpet en kamp for en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Vi kan ikke lukke øjnene for, at vi er den kommune i hele Danmark, hvor lærerne har flest undervisningslektioner i snit. En god undervisning kræver ordentlig tid til forberedelse, tid til den enkelte elev og tid til evaluering og samarbejde. Det skal vi have gjort noget ved.

Skoleanalysen peger på det samme, som jeg har vidst det hele tiden – men nu er der en analyse, der bakker op om erfaringerne. De fleste kommuner har efterhånden lavet en arbejdstidsaftale, men ikke os i Hedensted Kommune. Der er ellers inspiration nok at hente udefra, blot for at nævne den de har lavet i Silkeborg.

 

Jeg vil blive ved og ved med at arbejde for en ordentlig arbejdstidsaftale til glæde og gavn for personalet og børnene.

Der er nok at tage fat på. Jeg er klar, håber også resten af udvalget er det.