24. maj 2019
Af: Claus Thaisen

Nyt og bedre hjem til dem, der rammes af demens

Det er dejligt, at Hedensted Kommune nu kan sætte gang i byggeriet af et demensplejehjem i Hedensted Kommune. Et moderne plejehjem med plads til 60 plejeboliger, 7 aflastningspladser og et demensdaghjem med 20 pladser.

Jeg kalder det et hjem, selv om vi plejer at bruge udtrykket plejecenter. Jeg håber og tror på, at beboerne på vore plejecentre føler, det er deres hjem, og at beboerne på det kommende demensplejehjem vil føle det samme.

Med det nye plejehjem får vi mulighed for at give vore mest demensramte borgerne den bedste pleje og omsorg i optimale omgivelser.

”Vi har fokus på, at personalet ved demensplejehjemmet får en specialuddannelse, så de kan håndtere jobbet bedst muligt”

Omgivelserne er vigtige for alle, men måske allermest for mennesker, der er ramt af demens. Ro og genkendelighed er med til at skabe en tryghed, som den demensramte kan have svært ved at finde.

Men de rette omgivelser er ikke nok. Også de mennesker, der skal tage sig af beboerne, skal være de bedste. Vi har fokus på, at personalet ved demensplejehjemmet får en specialuddannelse, så de kan håndtere jobbet bedst muligt.

Østjysk Boligselskab skal stå for byggeriet og efterfølgende sørge for, at de fysiske rammer altid er i orden. Forslaget er valgt ud af de fire forslag fra de indbudte boligselskaber. Vi har gode erfaringer med at samarbejde med Østjysk Boligselskab, der hyrer et konsulentfirma med speciale i demensbyggeri til at hjælpe med at skabe det bedst mulige plejehjem.
Vi er blevet præsenteret for konsulentfirmaet, der vil afholde en række workshops for medarbejdere og forvaltning, så ønskerne herfra bliver tilgodeset i byggeriet. Konsulentfirmaet ved, hvad det drejer sig om efter at have deltaget i lignende projekter andre steder i landet.

Placeringen ved Rugmarken på Daugaardvej i Hedensted er den rigtige. Her kan blive smukke rammer og rolige omgivelser. Rent praktisk vil det være nemt at komme til og fra Plejehjemmet, da der er gode vejforbindelser og kort afstand til stationen i Hedensted. Det er vigtigt for både beboerne og deres pårørende.

Og ved at placere hjemmet ved siden af to andre institutioner giver vi sigt mulighed for samarbejde institutionerne imellem. Hvem ved, hvad fremtiden kan byde på?