16. april 2019
Af: Kasper Glyngø

Penge, klima, børnepasning og buskørsel

Hvad sker der lige nu i Hedensted Kommune? Hvad arbejder I med, både nu men også i længere perspektiv?

Det spørgsmål får jeg tit, og jeg kan svare: Vi løser som kommune hver dag mange opgaver til glæde for vores borgere og virksomheder, men er altid i gang med at optimere og finde nye løsninger. Her følger nogle bemærkninger om noget af det, vi er i gang med lige nu.

Økonomi – år for år for år

Hvert år omkring sommerferien forhandler kommunerne og regeringen en økonomiaftale på plads. Ud fra skal hver kommune så få måneder senere lave sit eget budget for det følgende år.

At vi kender vore økonomiske vilkår så kort tid, før vi skal lave budget – og kun kender dem 1 år frem – er ikke optimalt i forhold til at planlægge langsigtet.

”Vi sidder i spænding og venter hvert år: Får vi nu det tilskud?”

Hedensted Kommune har i en årrække hvert år fået ca. kr. 40 mill. i et særligt finansieringstilskud. En stor hjælp til at få vores drift til at hænge sammen. Men vi sidder i spænding og venter hvert år: Får vi nu det tilskud? I år er det mere usikkert end nogensinde.

Et manglende finansieringstilskud vil betyde mærkbare besparelser. Pointen er, at de besparelser skal vi finde pr. omgående, så budget 2020 hænger sammen. Det giver ikke mange muligheder for at arbejde med fornuftige og langsigtede løsninger, hvor vi kan omstille os over tid.

Vi har i byrådet besluttet, at vi med vores eget budget, uafhængig af hvad regeringen måtte beslutte, vil se det i et flerårigt perspektiv. Så vi er på forkant og kan levere løsninger på vores økonomiske udfordringer, der gør, vi kan fastholde den service og velfærd vi leverer i dag.

Vi vil gerne være bæredygtige

Klima, miljø, bæredygtighed, cirkulærøkonomi, genbrug. Ordene er mange, men målet er det samme. Vi skal producere mere skånsomt og udnytte ressourcerne bedre.

Min oplevelse er – og det glæder mig – at når jeg kommer rundt og besøger borgere og virksomheder, så fylder de dagsordner meget, og der er en vilje til at handle. Som kommune mener jeg vi har et ansvar for at gå forrest, og vi har gang i en række spændende ting, der alle bakker op om miljø- og klima-udfordringerne.

”Der skal sorteres mere og bedre”

Den 1. januar 2019 startede vi Compas, der arbejder med cirkulære partnerskaber i Hedensted Kommune.

Vi har sat gang i arbejdet med en ny affaldsplan. Der skal sorteres mere og bedre. Derfor har vi løbet de første projekter i gang, hvor vi tester forskellige muligheder for at sortere affaldet i flere fraktioner ved boligen, uanset om det er villa, lejlighed, rækkehus, sommerhus osv.

”Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune” er overskriften på ”Strategisk energiplan 1.0”, hvor vi gerne med lokalt engagement og indsats bidrager til udviklingen af et energisystem, baseret på ikke fossile energikilder.

De klimatiske variationer, vi oplever i Danmark, vil blive stadig større. Stigende vandstand vil udfordre Juelsminde-området. Vi har valgt at samarbejde med en række andre kommuner om de problemstillinger i klimatilpasningsprojektet ”Coast to Coast Climate Challenge”.

Endelig har vi har i april søgt om deltagelse i DK 2020 projektet, hvor vi bl. a. skal arbejde hen imod at nedbringe CO2 og blive klimaneutral i 2050.

Børnepasning – faldende normeringer

Siden dokumentaren “Hvem passer vores børn” blev sendt på Danmarks Radio 11. marts, har der landet over været demonstrationer for bedre normeringer i daginstitutionerne. Det var der også i vores kommune.

Man skal som forælder være tryg ved at aflevere sine børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Bedre normeringer var faktisk en af de ting, alle partierne, der pegede på mig som borgmester, ønskede at arbejde med. Så lad mig bare slå det fast: Vi vil meget gerne hæve normeringerne.

”De penge, der skal til, skal altså komme fra andre områder”

Der er bare en økonomisk virkelighed lige nu, der presser os i retning af at sænke vores udgifter, ikke at hæve dem. Skal vi løfte normeringerne, skal de penge, der skal til, altså komme fra andre områder. Der er ikke et overskud på driften, vi kan bruge af.

Ifølge pædagogernes fagforening BUPL ligger vi under deres anbefalinger med antallet af voksne pr. barn. Til gengæld rammer vi tæt på landsgennemsnittet, når man sammenligner kommuner. Vi vil gerne gøre det bedre, men jeg mener ikke, man skal være bekymret for, om vi passer godt på børnene. Det gør vi, og vi har knalddygtigt personale, der hver dag løser en af de fornemmeste opgaver, vi har som kommune, nemlig at passe borgernes allermest dyrebare skat, nemlig deres børn.

EU om kørsel: Prisen skal vægte mest

Udbuddet af kommunens kørsel af ældre, børn, handicappede osv. har fået en del omtale. Vi valgte at byde kørslen ud i mindre dele i håb om, at lokale vognmænd kunne være med. Desværre gik det ikke sådan. Der er nogle EU-regler omkring udbud, vi skal overholde. Én af dem siger, at det er prisen, der vægter mest.

”Vi skal hele tiden finde økonomi i alle afkroge af vores budget”

En del af budgetaftalen for 2019 var, at nogle af de penge, vi skulle finde for at få balance i driften, skulle findes på kørsel. Vi skal hele tiden finde økonomi i alle afkroge af vores budget, her er kørsel ingen undtagelse. Jeg tror, alle er bekendt med det er benhård prioritering.

Jeg forstår til fulde de lokale vognmænds frustration, de har ydet en fantastisk indsats, og samarbejdet har været rigtig godt.

PP Busser, der vandt udbuddet, skal bruge en del nye chauffører. Jeg håber, en del af dem kan være lokale.