05. november 2021
Af: Claus Thaisen

Personaleflugten fra vores plejehjem skal stoppes

Allerførst en kæmpe ros til jer, der knokler hver dag i ældreplejen for at gøre de sidste år for vores ældre borgere så trygge som muligt. Tak for jeres indsats.

Ældreplejen i vores kommune er nemlig – ligesom i resten af landet – udfordret med at finde nok og kvalificeret personale.

Jeg foreslår, det nye byråd skal i en tættere dialog med personalet om udfordringen.

Vi skal sammen finde gode løsninger til glæde for borgerne og de ansatte som projektet Nærhed i Omsorg i Tørring, hvor man har lavet selvstyrende små personalegrupper. Både de ansatte og ældre oplever det som meget bedre end før.

Personaleflugten fra vore plejehjem skal stoppes.

Der er allerede afsat lønkroner til mere personale, men der er alt for få ansøgninger til de ledige jobs. Vi må derfor gøre jobbet mere attraktivt.

Jeg er ikke fagperson, men måske kan nogle af disse forslag bruges:

  • Færre weekendvagter til den enkelte.
  • Alle medarbejdere tilbydes en 37 timers arbejdsuge.
  • En leder på hvert plejehjem, som har tid til at være synlig for personalet og de ældre.
  • Rengøring udføres af andet personale.
  • Farmakonomer til at supplere sygeplejersker med medicinudlevering og rådgivning af kolleger.
  • Bedre lønpakker.
  • Ansæt unge og/eller frivillige, der hjælper med at hygge om de ældre.

Hvis vi lykkes med at gøre jobbet mere attraktivt, vil der helt naturligt komme flere elever og uddannet personale til.

Vi har en bunden opgave, så de ældre får den bedste velfærd og i trygge rammer.

Det vil jeg arbejde for i det nye byråd, så stem personligt.

Claus Thaisen
Åparken 20, Uldum, medlem af Hedensted Byråd for Socialdemokratiet