07. maj 2019
Af: Daniel Toft Jakobsen

Så går vi for alvor i VALGKAMP

Vi har været klar længe. Derfor er det også rart, at vi nu endelig kender datoen for Folketingsvalget. Det er et vigtigt valg, vi står overfor. Ikke blot er det vigtigt, hvem af os kandidater, der bliver valgt ind, og hvem der vinder regeringsmagten. Det er også vigtigt, hvordan valgkampen kommer til at forløbe.

Politikerleden er nemlig stigende i Danmark – præcis som den også er det i mange andre vestlige demokratier. Og det skal vi (ikke mindst vi politikere!) tage dybt seriøst. I bund og grund er politikerleden en trussel imod selve demokratiets fundament: tilliden mellem folket og de folkevalgte.

”Vi skal gå efter bolden og ikke efter manden”

Derfor har vi alle sammen et ansvar for at føre en saglig valgkamp, hvor vi bruger flere kræfter på at fortælle, hvad vi selv står for, end på at påpege, hvor dumme de andre er. Vi skal gå efter bolden og ikke efter manden.

Jeg håber, at det bliver en valgkamp, hvor de ting, som virkelig betyder noget, kommer højt på dagsordenen:

 • Klimakrisen og den globale opvarmning.
 • Den stress, angst og depression, som rammer flere og flere.
 • Uligheden – både den økonomiske ulighed nationalt og internationalt, men også den store ulighed i forhold til tilbagetrækning og pensionstilværelse.
 • Og endelig friheden til forskellighed, som er noget helt grundliggende i et demokrati, men som desværre er kommet under pres som et resultat af bl.a. fremmedfrygt og populisme.

Jeg har denne gang valgt at gå til valg på fire overordnede pejlemærker, som jeg mener kan bidrage til løsningen af de udfordringer, jeg lige har nævnt. Det er disse fire pejlemærker som vil udstikke retningen for mit arbejde i Folketinget de næste fire år, hvis det lykkes at blive valgt igen. Pejlemærkerne er:

 • BÆREDYGTIGHED for klodens skyld
 • Menneskelige RELATIONER i centrum
 • SOLIDARITET med fattige og udsatte
 • Frihed til FORSKELLIGHED

Hvis du vil hjælpe til i valgkampen, må du endelig kontakte mig (sdatj@ft.dk eller 61624451) eller min kampagneleder, Katrine Evelyn (katrineevelyn@hotmail.com eller 26125858). Der er rigtig mange måder, som du kan hjælpe på. F.eks. kan du:

 • Sætte en streamer på din bil.
 • Sætte et lille skilt op foran dit hus, hvor du viser, at du bakker mig op.
 • Dele min folder ud i postkasser.
 • Være med på kampagner på gader og stræder.
 • Og meget andet…

Jeg håber, at du vil give en hånd med. Og ikke mindst håber jeg, at vi får en ordentlig og saglig valgkamp uden en helt masse fnidder og mudderkastning – en valgkamp, hvor vi bruger mest tid på de emner og udfordringer, som virkelig betyder noget.