03. juni 2019
Af: Daniel Toft Jakobsen

Slut med nedskæringer: Vi skal styrke vores efterskoler

Det skal efter min mening være slut med nedskæringer på vore uddannelsessteder. Det er heldigvis sagt i valgkampen af flere partier. Men jeg har ikke hørt nogen nævne vores efterskoler, der spiller en kæmperolle i mange unges liv. Her mødes unge mennesker, danner stærke fællesskaber og rejser hjem med oplevelser og venner for livet.

Efterskolerne udvikler mange unge, både fagligt og socialt. De får til at kunne kaste sig over en ungdomsuddannelse. Uden efterskolerne ville vi mangle en vigtig del af vores uddannelsessystem.

Selv fik jeg rigtig meget ud af at gå på efterskole. Og når jeg i dag er på besøg på efterskoler, går jeg hver gang meget opløftet derfra efter mødet med engagerede elever og lærere.

Desværre er der de seneste år skåret ned på vores efterskoler. De har nemlig være underlagt de krav om årlige nedskæringer, som også resten af vores uddannelsessektor er blevet mødt med. Det synes jeg er en stor skam. Og meget kortsigtet.

”I hele Danmark er der skåret over 250 millioner kroner på efterskolerne siden 2015”

Besparelserne har haft konsekvenser for efterskoler i hele Danmark. Af Undervisningsministeriets tal fremgår det eksempelvis, at Hellebjerg Idrætsefterskole i Juelsminde har 1,6 millioner kroner mindre til rådighed i år, end de ville have haft uden de årlige nedskæringer. For Kragelund Efterskole lyder tallet på 1,1 mio. kr., og sådan kunne man blive ved.

Efterskolerne er for alle, og de har et stort potentiale, når det kommer til at integrere unge med anden etnisk baggrund end dansk. Derfor er jeg ked af, at man med sidste års finanslovsaftale fjernede den såkaldte tillægstakst, som efterskolerne kunne bruge til at styrke integrationsarbejdet.

I hele Danmark er der skåret over 250 millioner kroner på efterskolerne siden 2015. Det er for mig at se en helt forkert vej at gå. Lad os stoppe nedskæringerne og styrke både efterskolerne og alle de andre uddannelsesinstitutioner, som har været udsat for løbende årlige besparelser de seneste fire år.