10. april 2019
Af: Johnny B. Sørensen

Spildevand har sin pris – men den er ikke høj nok

I bestyrelsen for Hedensted Spildevand A/S har vi i de seneste år været under pres for at nå de af staten opsatte mål for miljøet. Lige nu opfylder vi dårligt nok målene for 2015. Og hvorfor gør vi så ikke det? Ja, det skyldes ene og alene, at Hedensted Kommune under en tidligere “regering” gerne ville være konkurrencedygtig i forhold til de omkringliggende kommuner mht. betaling for at få renset spildevand. Derfor blev prisen for at få renset 1 m3 spildevand sat ned fra 38,40 kr. til kun 25 kr. (pris uden moms). Det skete i 2013 i håbet om, at mange store virksomheder ville flytte til Hedensted kommune.

Jeg har dog ikke set nogle store virksomheder komme til kommunen, fordi vi nedsatte prisen. Jeg har derimod set, at der er mange områder i kommunen, som stadigvæk ikke får renset spildevandet. Det betyder, at der løber stort set urenset spildevand ud i nærliggende bække og å-løb, hvorfra det så kommer urenset ud i de omkringliggende fjorde og i Kattegat. Dette udgør en betydelig del af den samlede forurening i det omkringliggende havmiljø.

Så det, der er billigt for forbrugerne, er meget dyrt for miljøet!

Samtidig med at vi er meget bagud med at nå miljømålene, har kommunen forlangt, at et stort sommerhusområde i Juelsminde skal kloakeres. Det mener jeg helt bestemt også, at det skal, men for at det kan lade sig gøre, er vi nødt til at hæve prisen for rensning af spildevand. Den lå i 2018 på 34 kr/m3 , og den beder vi nu om lov til at hæve til 37 kr/m3.

”Man skal da vist være Venstremand for at mene, at det er for dyrt for at få et renere miljø”

Egentlig burde den være meget højere, for skulle vi opfylde vores forpligtigelser over for miljøet, burde prisen være 43 kr. pr. m3. Men da vi anser det umuligt at få flertal for denne prisstigning i byrådet, ser vi os nødsaget til kun at bede om en stigning på tre kroner pr. m3, så prisen i 2019 bliver 37 kr. pr m3. De penge, vi så mangler til den store kloakering, må vi lånefinansiere – og derved videregive betalingen til kommende generationer.

For en gennemsnitlig forbruger vil en prisstigning på tre kroner pr. m3 betyde en ekstraudgift på en krone om dagen. Man skal da vist være Venstremand for at mene, at det er for dyrt for at få et renere miljø.

Jeg håber, vi får prisstigningen igennem i kommunalbestyrelsen.

Johnny B. Sørensen er politisk udpeget medlem af bestyrelsen for Hedensted Spildevand A/S