29. oktober 2021
Af: Liselotte Hillestrøm

Stærke lokalsamfund i hele Hedensted Kommune er det vigtigste for mig

Stærke lokalsamfund

Jeg bor selv midt i Bjerre Herred, et område med 4 sogne og mange sjæle og en stor del af dem er heldigvis ildsjæle. For det kræver en indsats, hvis den lokale by ikke bare skal være et sted at bo, men også et sundt og udviklende sted at leve.

Støt op om de frivillige.

Den samme stærke drivkraft findes i foreningerne. Frivillige, der vil fællesskabet og bruger deres fritid på sagen. Kommunen skal støtte op – selv små beløb kan gøre underværker og holde motivationen oppe.

Styr på kernevelfærd

Der skal selvfølgelig være styr på kerneopgaver som børnepasning, skolegang og ældre-/handicappleje. For mig er det afgørende, at alle bliver hørt og anerkendt på ligeværdig vis – også når vi er uenige.

Om mig

Mit navn er Liselotte Hillestrøm, 59 år og handicaphjælper. Jeg er gift med Karsten, der er murer.

I min fritid står den på familie, børnebørn, lidt golf og frivilligt arbejde i et par bestyrelser.

Jeg har siddet i byrådet de sidste 20 år. Så man kan sige, at jeg så rigeligt har haft mulighed for at forandre.

Det, jeg stadig kan bidrage med, er min vilje til at lytte og trække i ressourcer, der gør, at vi kan skabe et endnu stærkere lokalsamfund til gavn for dig.

Facebook.com/liselottehillestroem

En stemme på mig er også en stemme på Kasper som borgmester

Stem lokalt – stem personligt