11. marts 2020
Af: Claus Thaisen

Tag erhvervslivet med ind i folkeskolen

Faglært arbejde – det er fremtiden. Sådan må langt flere elever gerne tænke, når de skal vælge, hvilken vej de skal gå efter folkeskolen. For det er der brug for. Vi kan hjælpe den tankegang på vej ved at etablere et partnerskab mellem skolen og det lokale erhvervsliv.

 

Dels kan det være med til at sikre, at vi har arbejdskraft, hvor der er brug for den i fremtiden. Dels kan det give eleverne en mere spændende skoledag og måske starte en drøm.

Faglært arbejde er fremtiden

Lokale virksomheder kan komme på skolen og fortælle om branche og fag, og eleverne kan komme besøg ude i det virkelige arbejdsliv. Hos den lokale tømrer, elektriker, dagligvarebutik, landmand, revisor, maskinfabrik, frisør. Kommunale arbejdspladser kan også være med, for vi har jo i fremtiden i høj grad brug for pædagoger, social- og sundhedsassistenter og så videre i børnehaven og på plejecentret.

Hedensted Kommune holder hvert år “Hop-In” for kommunens 7. klasser. Her er der virksomhedsbesøg, og her får eleverne en praktisk opgave, som skal præsenteres og vurderes. Det skal vi selvfølgelig fortsætte med og udvikle på. Men det kan være mange andre muligheder igennem hele skoleforløbet.

F.eks. har skolerne fra 3. klasse i Vejle et samarbejde med erhvervsskolen i byen, hvor eleverne hvert år besøger skolen for at lave et lille byggeprojekt, som er med til at skabe interesse for, hvad der sker i verden efter Folkeskolen.

Et byggeprojekt kan bidrage til at skabe interesse i verden efter folkeskolen

Det handler om at tænke kreativt, og jeg vil opfordre de lokale skolebestyrelser og skoleledelser til at tage emnet op og skabe et partnerskab med områdets erhvervsliv. Det vil være fantastisk, hvis samarbejdet kan blive en naturlig del af årsplanen på skolerne, måske allerede fra mellemtrinnet – 4. klasse – og selvfølgelig tilrettet børnenes alder.

For at folkeskolen fortsat kan være attraktiv, må den udvikle sig, og et sådant samarbejde kan være et af de elementer, der kan børnene en endnu mere spændende og motiverende skoledag.

For at folkeskolen fortsat kan være attraktiv, må den udvikle sig

Lige nu er Hedensted Kommune i gang med at udarbejde en ny og fremadrettet skolepolitik. Skoleledelser, lærere, skolebestyrelser og den kommunale forvaltning er i fuld gang. Jeg håber, forslaget om et partnerskab mellem skoler og erhvervsliv vil indgå i overvejelserne, for jeg tror, det kan være med til at skabe en endnu mere spændende og relevant folkeskole.