23. marts 2021
Af: Hanne Grangaard

Tillykke til os alle

Tillykke til os alle, fristes jeg til at skrive, men hvorfor nu det?

Jo, for i de tre år jeg nu har siddet med i læringsudvalget, har jeg påpeget ønsket om en ny lærertidsaftale.

Det er nu endelig lykkedes at få den lavet og underskrevet.

Da jeg for flere år siden sad som formand i børnehaven, var mit vigtigste budskab, at har vi glade, dygtige pædagoger, så får vi også glade, tilfredse børn og dermed også tilfredse forældre.

Nu fristes jeg til at sige det samme på skoleområdet.

Anerkendte medarbejdere, der har tiden og fleksibiliteten til at gennemføre et godt og vellykket stykke arbejde, det smitter i den grad af på børnene, på undervisningen og på arbejdsglæden.

Vi ved, at relationen til barnet og tilliden er afgørende for indlæringen. Det kræver tid, en tid, som jeg håber, bliver mere synlig i den nye aftale. Derfor tillykke til os alle.

Har vi glade, dygtige pædagoger, så får vi også glade, tilfredse børn.

Tak til alle jer, der har forhandlet og bakket op – det betyder rigtig meget!

Det betyder med andre ord, at man nu som lærer, har muligheden for en mere fleksibel løsning, der tilgodeser den enkelte bedst muligt.

Desuden bliver tingene tydeliggjort, der kommer bl.a. fokus på den enkeltes tid. Tiden til og med børnene i skolen bliver også synliggjort.

For Socialdemokratiet var det vigtigt i vores budgetaftale, at vi fik lavet en kommunal aftale i forhold til den, Danmarks Lærerforening og KL havde indgået. En, der beror på det forpligtende samarbejde, fleksibilitet og tydeliggørelse af arbejdsområdet.

Vi som parti er glade over, at det nu endelig lykkedes. Personligt vil jeg som byrådspolitiker, som lærer og ikke mindst som mor slutte af med igen at sige tillykke til os alle.

Sammen kan vi så meget mere.