30. oktober 2018
Af: Steen Christensen

Trafiksikkerhed er et fælles ansvar

Trafiksikkerhed er noget, vi tager meget alvorligt i Hedensted Byråds teknik-udvalg.

Vi vil de næste tre år bruge 5.000.000 kr. om året på cykelstier langs de kommunale veje og et lige så stort beløb på at gøre skoleveje, andre veje og fortove bedre og dermed mere trafiksikre. Det er ikke kun udvalget, der står bag den beslutning, det gør hele byrådet, for vi ønsker jo alle størst mulig trafiksikkerhed.

Jeg forstår så udmærket de mange forældre, der er betænkelige ved at lade deres børn cykle i skole og i stedet bruger bilen, fordi skolevejen er for farlig. Her vil nye cykelstier bestemt kunne betyde en ændret adfærd.

Så langt, så godt.

Uden lys og reflekser

Men vi har også en pulje på 2.000.000 kr. næste år til ”asfalt og trafiksikkerhed”, og måske skulle vi bruge nogle af de penge til en ekstra, pædagogisk indsats over for de forældre, der lader deres børn cykle i skole på cykler uden ordentligt lys og gode reflekser.

For det viser sig jo desværre hver eneste gang, det lokale politi rykker ud på en ”lygte-razzia”, at alt for mange cyklende børn er alt for svære at få ordentligt øje på i den mørke vintertrafik. Det giver potentielt farlige situationer, især ved bilernes højresving.

Ligesom det viser sig, at alt for mange overskrider hastighedsbegrænsningerne, når de passerer skoler i elev-myldretiden, først og fremmest om morgenen.

Sørg for korrekt lys og hastighed

Derfor, kære forældre (og store skolebørn, hvis de læser med): Sørg for, at cyklerne er korrekt indstillet og i orden. Hastighedsgrænserne bør vi alle overholde (ikke kun på skoleveje, naturligvis) – og hold så gerne os politikere op på, at vi skal gøre vores yderste for de bedst mulige forhold. Ikke kun for cyklister, men for alle på og langs de kommunale veje og fortove.

Vi ved godt, at der kunne bruges mange flere penge på veje og trafiksikkerhed, og i udvalget for teknik kæmper vi hårdt for at få råd til alt det, vi gerne vil. Det er ikke altid, det lykkes, men 10 mill. kr. om året plus det løse rækker nu et pænt stykke i de kommende år.

Blot man husker, at trafiksikkerhed ikke kun er noget, kommunen skal sørge for, men er et fælles ansvar.

”Alt for mange cyklende børn er alt for svære at få ordentligt øje på i den mørke vintertrafik”