21. september 2020
Af: Kasper Glyngø

Udviklingsbudget med fokus på mennesker

Der er mange tal i spil og en masse udfordringer med at få pengene til at række, når byrådet arbejder med næste års budget. Selvom Hedensted er en af landets bedst drevne kommuner, bliver den ikke belønnet med flere penge eller ekstra hjælp fra f.eks. udligningsreformen eller Corona-beredskabet.

 

For Socialdemokratiet handler budgettet ikke kun om tal, men lige så meget – eller endnu mere – om mennesker, om borgerne, om fællesskaber, om det nære og lokale og om værdier. Her er partiets tanker om budget og fremtid – nogle med direkte økonomiske indsprøjtninger her og nu, andre som idéer og visioner:

Budgettet handler ikke kun om tal, men lige  så meget – eller endnu mere – mennesker, om borgerne om fælleskaber

Meget mere grønt fokus

Vi vil give flere penge til vort klima- og energiråd. I årene fremover skal vi satse på mere bæredygtigt byggeri og større klimahensyn i kommunale anlægsopgaver. Samtidig vil vi sammen med erhvervsliv og forsyningsselskaber sætte ekstra fokus på, hvor vi i netop Hedensted Kommune kan blive endnu grønnere og dermed hjælpe klimaet. På det helt jordnære plan kan det for eksempel være ved at etablere flere lade standere i kommunen til de kommende års voksende bestand af elbiler, og kommunen skal naturligvis gå forrest med anskaffelsen af el- eller hybridbiler.

Bedre ældrepleje og et godt seniorliv

Vi vil sætte flere penge af til hjemmehjælp, rehabilitering, sygepleje og demensindsats. Vi vil investere i flere voksenelever, så fremtidens arbejdskraft på SOSU-området sikres. Det er der brug for med et stigende antal ældre. For de lidt yngre ældre vil vi sætte fokus på det gode seniorliv med en temadag til idéudvikling.

Vi vil sikre fremtidens arbejdskraft på SOSU-området

Børn og unge

Vi skal have de fire pejlemærker i vores nye børne- og ungepolitik omsat til handlinger – blandt andet ”mod på livet og lyst til læring” og ”gode steder at være og lære”. Vi deler regeringens ambition om bedre normeringer i vores dagpasning, og vi vil stadig fokusere på vores dagpleje, som er under pres med det faldende børnetal.

Ekstraindsats for de arbejdsløse

Også Hedensted Kommune har kunnet mærke den corona-relaterede nedgang i beskæftigelsen. Derfor vil vi investere i en ekstra indsats for de forsikrede ledige, der meget gerne hurtigt skal tilbage i job.

Arbejdstidsaftale med lærerne

Vi har forsøgt flere gange, men nu skal det være: Vi skal have lavet en ordentlig aftale med vore mange dygtige folkeskolelærere om, hvordan de kan disponere undervisningstid og forberedelsestid.

Mere tempo på byggeri og grøn erhvervsudvikling

Vi vil finde penge til mere bemanding til behandling af byggesager og udarbejdelse af lokalplaner, og vi vil satse benhårdt på mere salg af erhvervsjord. Et godt erhvervsliv er vores fundament for vækst og udvikling, og vi vil forny den kommunale erhvervspolitik med ekstra fokus på grønne og klimavenlige ambitioner.

Vi vil satse benhårdt på mere salg af erhvervsjord

Mere natur i byerne – mere turisme i naturen

Vi vil sætte flere penge af til vedligehold af naturstier, pladser og grønne anlæg i centerbyerne og satse på endnu mere natur til gavn for flora, fauna og de mennesker, der bor her. Vi vil bruge vores enestående natur til at styrke turisterhvervet, som mod øst og vest i kommunen er en væsentlig indtægtskilde.

Mere udvikling i landsbyerne

Vi har haft succes med at søge penge hjem fra fonde, fortrinsvis til projekter i vore landsbyer. Den funktion vil vi styrke, så der kan skaffes endnu flere midler til udvikling af kommunens mange forskellige mindre bysamfund.

Sund fremtid

Vi skal skabe nye sundhedsinitiativer. Konkrete projekter, hvor vi arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse, både fysisk og mentalt.