29. august 2018
Af: Daniel Toft Jakobsen

Vi skal have nærheden tilbage

Der er de seneste år gennemført en række reformer, som har betydet større centralisering i Danmark. Kommunalreform, politireform og besparelser på uddannelser er blot nogle af de tiltag, der har ført til færre og større enheder længere væk fra borgerne. Centraliseringen kan mærkes de fleste steder i landet – også i Hedensted.

Meget er blevet gennemført ud fra et oprigtigt ønske om at gøre tingene bedre. Og noget af det har vi også i Socialdemokratiet været med til at gennemføre. Men netop derfor må vi også være de første til at erkende, at vi på nogle områder er gået for langt.

”Det er ikke nogen naturlov, at centraliseringen af Danmark skal fortsætte”

I Socialdemokratiet har vi netop fremlagt et nyt nærhedsudspil, hvor vi gør op med den stigende centralisering. Lad mig kort fremhæve fire af de punkter, som kan få betydning for Hedensted Kommune.

For det første: Vi vil sikre uddannelsesmuligheder tæt på

Noget af det allervigtigste er, at vi har gode uddannelser i hele landet. Desværre ser vi i disse år, at mange gymnasier uden for de store byer får færre ansøgere, hvilket også er tilfældet for Tørring Gymnasium. Derfor vil vi ændre tilskudsmodellen til ungdomsuddannelserne, så de mindre skoler uden for de store byer bliver styrket. Vi lægger også op til, at f.eks. erhvervsuddannelserne flyttes tættere på borgerne via flere decentrale uddannelsessteder.

For det andet: Der skal være lige adgang til boliglån

Socialdemokratiet vil vi arbejde for, at der bliver bedre mulighed for at få et boliglån uden for de store byer. Horsens Folkeblad har tidligere fortalt om, hvordan familier i Hedensted Kommune har fået afslag på lån. Folketinget har et ansvar for at sikre, at der bliver lige lånevilkår for alle, uanset hvor de bor. Derfor vil vi have problemet undersøgt og i samarbejde med realkreditsektoren få lavet et katalog over mulige løsninger.

For det tredje: Flere faldefærdige huse skal væk

Vi vil fordoble nedrivningspuljen, så kommuner kan få støtte til at få revet faldefærdige huse ned. Hedensted er desværre en af de kommuner i Østjylland, hvor flest faldefærdige huse trænger til at blive fjernet. Med støtte fra nedrivningspuljen kan vi komme i gang med arbejdet, forskønne kommunen – og forhåbentlig trække endnu flere nye borgere til Hedensted.

For det fjerde: Flere penge til lokale aktionsgrupper

Bevillingerne til de lokale aktionsgrupper (LAG) er blevet kraftigt beskåret af den nuværende regering. Socialdemokratiet vil vende den udvikling og bevilge flere penge til, at lokale kræfter kan sætte projekter i gang og får dem gennemført. Også det vil forhåbentlig føre til mere vækst og udvikling i lokalområderne i Hedensted Kommune.

Det er ikke nogen naturlov, at centraliseringen af Danmark skal fortsætte de kommende år. Det er et politisk valg, vi træffer. Og Socialdemokratiet har meldt klart ud, at det er på høje tid at vælge en anden vej.