09. september 2018
Af: Henrik Alleslev

Vi skal lige finde nogle millioner

Hedensted Kommune har en ganske fin kassebeholdning. Derfor er det måske ikke så nødvendigt, som det har været, at lægge 30 mill. kr. mere i kassen i 2019. Det får vi nok heller ikke råd til.

For som det ser ud lige nu, skal vi tilpasse budgettet med 53,3 mill. kr. Det betyder, at vi skal spare. Ikke nødvendigvis alle 53,3 mill. kr., for der er ting, vi kan udskyde, og områder, vi kan tjene lidt penge på. Men i det store og hele handler det om besparelser.

I de fleste husholdninger er 53,3 mill. kr. mange penge. Det er det også i Hedensted Kommune. Men det er værd at notere, at kommunens omsætning i 2019 er anslået til at være over 2.7 milliarder kr. De 53 mill. kr. er altså en tilpasning/besparelse på ca. to procent. Så lyder det pludselig ikke helt så svært.

Et tilskud vil forsvinde

Her skal man blot huske på, at 2019 ikke er det første budget, byrådet har været nødt til at spare på. Og vi kan allerede nu se, at det ikke bliver lettere i årene derefter. Fra 2020 forsvinder nemlig et statsligt finansieringstilskud – ”engangsbeløb”, som kommunen har fået i nogle år – på 42,5 mill. kr. Og det kommer ikke igen.

”Når vi sætter ting i gang, som betyder årlige udgifter på driften, så skal der også sættes penge af til driften på det område i årene fremover”

Den tid, den sorg, fristes man måske til at sige. Men det er vigtigt at huske på, at når vi sætter ting i gang, som betyder årlige udgifter på driften, så skal der også sættes penge af til driften på det område i årene fremover. Det kan f.eks. være en ny daginstitution, en ny uddannelsesinstitution eller en ny sportshal, især hvis den bliver en selvejende institution.

Så kan det godt være, vi har pengene til etablering. På anlæg plejer vi at bruge ca. 70 mill. kr. om året. Det kan vi også næste år. Men så kommer altså driftsudgifterne år efter år efter år.

Allerede i det tidlige forår gik byrådet sammen med forvaltningscheferne i gang med at kigge på mulige besparelser. Fra den runde ligger der forslag fra administrationen for ca. 27 mill. kr. Det er besparelser/stramninger, hvor man har forsøgt at friholde borgernære ydelser – den direkte velfærd. Det er altså først og fremmest administrative besparelser, vi har kig på. Dertil kommer, at vi kan finde en stor del af resten ved at udskyde beløb til anlæg, som vi allerede nu ved, vi ikke kommer til at gennemføre i 2019 – samt ved at tage nogle af de penge, vi havde reserveret til at putte i kommunekassen. Vi skal bare huske, at det ikke er en varig besparelse, der kan bruges til drift år efter år.

Hertil kommer en lang række ønsker fra byrådets udvalg og fra partierne i byrådet, hvor der er tale om engangsudgifter, selv om pengene figurerer på driftsbudgettet – nedrivningspulje, trafiksikkerhed, projektering af cykelstier, forsøg med bedre inklusion i skolerne osv.

Jeg kan selvfølgelig ikke afsløre detaljer, for vi forhandler stadig, og det bliver vi nok ved med helt frem til 10. oktober, hvor der er 2. behandling og vedtagelse af budgettet for 2019. 1. behandlingen foregår onsdag den 19. september, så der er ikke længe til.

Men vi er også nået ret langt, og jeg håber, vi kan skrue et budget sammen, som hele byrådet kan bakke op om. Spændende er det – lige så spændende, som det plejer at være.