27. september 2021
Af: Finn Kejfe Abrahamsen

Vi som kommune skal stræbe efter at have det bedste dagtilbud i landet

Sommerferien er ved af slutte for de fleste, og tiden er kommet til at vende tilbage til dagligdagen i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven, hvor stort set alle børn går.

Vi som Kommune skal stræbe efter at have det bedste dagtilbud i landet, hvor børnene trives og udvikler sig med de mest kompetente pædagogiske medarbejdere. Vi står dog foran en stor udfordring. Der er brug for flere pædagoger, hvis kommunen skal leve op til kravene i Folketingsaftalen om minimumsnormeringeren. Men søgningen til pædagogstudiet på landsplan er forsat faldende, så udviklingen går desværre stadig den forkerte vej i forhold til at tiltrække flere til pædagoguddannelsen.

Derfor er der brug for et tættere samarbejde mellem kommunen og uddannelsesinstitutionerne. Et samarbejde, hvor der etableres flere uddannelsesstillinger, så flere medhjælpere og pædagogiske assistenter kan tage en merit pædagoguddannelse.

Hedensted kommune står allerede på et fagligt stærkt fundament inden for dagtilbud, denne faglighed skal sættes yderlig i spil på uddannelsesinstitutionerne, så teori og praksis går mere hånd i hånd. Gennem samarbejde kan der afsættes flere timer til øvelse, undervisning og feedback, så pædagoguddannelsen bliver attraktiv at søge ind på.

Vi har alle et ansvar for, at børn og unge får de bedste muligheder. Det kæmper jeg som dagtilbudsleder for nu, og det vil jeg også kæmpe for i kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune.